Bị tai nạn gần 1 năm mới làm hồ sơ liệu có được giải quyết bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn Nguyễn Thị Ngọc Bích hỏi: Em bị tai nạn lao động từ ngày 8/6/2020, tới nay là 28/5/2021 mới làm hồ sơ. Vậy thời gian như trên, em còn được giải quyết bảo hiểm nữa không?

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Bảo hiểm xã hội trả lời:

Tại Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định điều kiện hưởng chế
 độ tai nạn lao động (TNLĐ) là bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên khi 
bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:


a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các
 nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật
 lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải
 lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con
 bú, đi vệ sinh;


b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc
 theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao
 động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;


c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về
 nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;


Tại Điều 50 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định thời điểm hưởng trợ
 cấp TNLĐ được tính từ tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc
 từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không
 điều trị nội trú.


Điều 57 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định về hồ sơ hưởng chế độ
 TNLĐ bao gồm:


1. Sổ BHXH.


2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị TNLĐ đối
 với trường hợp nội trú.


3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng
 giám định y khoa.


4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ.


Điều 59 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định về quy trình giải quyết
 hưởng chế độ TNLĐ, như sau:


1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trong thời hạn
 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ theo 
quy định tại Điều 57 của Luật này.


2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có
 trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ; trường hợp không giải
 quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Điều 44 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy
 định trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:


1. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đóng bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp 
cho người lao động theo quy định của pháp luật.


2. Kịp thời lập hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ cho người lao động từ
Quỹ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.


BHXH Việt Nam thông tin để Bạn nắm được quy định của pháp luật về
 chế độ TNLĐ liên quan đến nội dung Bạn hỏi (trách nhiệm nộp hồ sơ từ người
 lao động và người sử dụng lao động). Nếu Bạn đủ điều kiện hưởng chế độ
TNLĐ thì Bạn nộp hồ sơ cho Công ty và đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ gửi
 đến cơ quan BHXH nơi Công ty Bạn đang đóng BHXH để cơ quan BHXH có 
căn cứ giải quyết chế độ BHXH cho Bạn.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm