Bình Định: Nhiều hạn chế, sai phạm trong đầu tư, quy hoạch xây dựng và đô thị huyện Tuy Phước

(PLVN) - UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) không lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng tỉnh này trước khi ban hành quyết định phê duyệt các đồ án. Ngoài ra, Thanh tra Sở Xây dựng còn chỉ ra nhiều hạn chế và sai phạm trong xây dựng ở huyện này.

Kết luận Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước

Kết luận Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước

Huyện “qua mặt” Sở, tự ý duyệt đồ án 

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định vừa có kết luận thanh tra về hoạt động đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị địa bàn huyện Tuy Phước. Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều hạn chế và sai phạm, đặc biệt đối với đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500.

Qua kiểm tra 10 đồ án trên tổng thể 49 đồ án cho thấy, UBND huyện Tuy Phước chưa tuân thủ các quy định của Chính phủ và UBND tỉnh Bình Định. Cụ thể, UBND huyện Tuy Phước không lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định trước khi ban hành quyết định phê duyệt các đồ án: Văn phòng giao dịch - Showroom trưng bày sản phẩm, xưởng may mặc nội địa và xuất khẩu; Cơ sở sản xuất cơ khí - kết cấu thép và sản xuất bê tông thành phẩm; Cơ sở mua bán vật liệu xây dựng và phân bón các loại; Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 5 - Yến Tùng.

Để xảy ra những thiếu sót trên, trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, trách nhiệm của chủ đầu tư các đồ án và trách nhiệm của cơ quan thẩm định là Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước. Qua kiểm tra 10 đồ án nói trên cho thấy, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước cũng để xảy ra nhiều sai phạm như: hồ sơ đã được phê duyệt nhưng không đóng dấu hồ sơ đã được phê duyệt của cơ quan thẩm định để thực hiện lưu hành; trong quá trình thẩm định nhưng không lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định theo quy định; không tuân thủ theo quy định về mẫu dấu xác nhận hồ sơ đã được phê duyệt của cơ quan thẩm định…

Ngoài ra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước cũng để xảy ra nhiều sai phạm trong việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và công trình tổ chức như: hồ sơ thiết kế xin phép xây dựng nhà từ 3 tầng trở lên nhưng không có hồ sơ năng lực và không đóng dấu tư cách pháp nhân của đơn vị thiết kế; hồ sơ không có bản vẽ tổng thể mặt bằng chi tiết xây dựng của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình nhà lưu trú cho công nhân lái máy tại trạm đầu máy Diêu Trì; không có báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với công trình nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất đá cây lạnh phục vụ hậu cần nghề cá…

Để xảy ra những hạn chế và sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước. Các chủ đầu tư của các đồ án quy hoạch cũng để xảy ra nhiều sai phạm. Cụ thể, UBND xã Phước Thắng không tuân thủ theo quy định về trình tự tổ chức lập và quản lý thực hiện quy hoạch; UBND các xã Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Thành và thị trấn Diêu Trì không tuân thủ theo quy định về cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa đối với các đồ án quy hoạch do mình tổ chức thực hiện đã được phê duyệt…

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước cũng mắc nhiều sai phạm như: thanh toán phần giá trị khối lượng mà đơn vị thi công không thực hiện đối với công việc hoàn trả lại mặt bằng đường thi công (đào xúc đất bằng máy đào, vận chuyển đổ thải, san đất bãi thải) không đúng theo quy định của Chính phủ đối với công trình đê sông Tân An đoạn Đại Lễ - Phước Hiệp; thực hiện quản lý dự án chưa chặt chẽ theo quy định vì để các nhà thầu giám sát, thi công có nhiều sai sót, không tuân thủ theo các quy định của Chính phủ…

Nhiều nhà thầu giám sát thi công dự án không tuân thủ quy định của Chính phủ như: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Vĩnh Phước, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Thắng Lợi không tuân thủ về kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với biện pháp thi công đã được phê duyệt; Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Anh Quân, Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Lê Ngân không tuân thủ các quy định kết cấu bê tông và bê tông toàn khối, quy phạm thi công và nghiệm thu đối với công tác nghiệm thu các cấu kiện bê tông cốt thép ở 28 ngày tuổi…

Bên cạnh đó, nhiều nhà thầu thi công xây dựng cũng mắc hàng loạt sai phạm như: các nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Bảo Ngân, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Nam Sơn, DNTN Xây dựng Cảnh Minh chỉ căn cứ vào kết quả thí nghiệm nén mẫu bê tông xi măng R7 ngày tuổi và kết quả quy R28 ngày tuổi về các cấu kiện để nghiệm thu công tác bê tông là không đủ cơ sở để nghiệm thu chất lượng các cấu kiện bê tông cốt thép; Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Khánh Linh không thực hiện lấy mẫu tại mỏ đất đối với vật liệu đất đắp để thí nghiệm kiểm tra lại một số tính chất cơ lý và các thông số chủ yếu khác của vật liệu đối chiếu với yêu cầu thiết kế theo quy định…

Yêu cầu kiểm điểm và khắc phục 

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đề nghị UBND huyện Tuy Phước nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan, các chủ đầu tư tổ chức lập đồ án, nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ đã để xảy ra sai phạm và các nhà thầu hoạt động xây dựng có liên quan khắc phục những sai sót do Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định phát hiện và chỉ ra. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý thẩm định các quy hoạch đô thị, công trình xây dựng công trình xây dựng và công tác cấp phép xây dựng, nhưng không tuân thủ quy định của pháp luật dẫn đến hàng loạt sai sót nêu trên. 

UBND các xã, thị trấn nói trên và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các bộ phận chức năng và các cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước cần thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định của Nhà nước; trong công tác nghiệm thu, thanh toán và quyết toán phải rà soát khối lượng theo đúng nội dung hợp đồng kinh tế mà các bên đã ký kết và theo đúng thực tế đã thực hiện, để tránh gây thất thoát và lãng phí vốn đầu tư; yêu cầu các nhà thầu khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan khắc phục những sai sót.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định các nhà thầu khảo sát, thiết kế cần áp dụng đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế trong công tác khảo sát, hồ sơ thiết kế. Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công phải thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết, hồ sơ thiết kế được duyệt và các quy định của pháp luật; nghiệm thu thanh toán khối lượng đúng theo thực tế thi công, để các công trình đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả kinh tế.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã cảnh cáo, nhắc nhở đối với việc xác nhận khối lượng công việc mà thực tế nhà thầu thi công không thực hiện đối với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Vĩnh Phước. Sở Xây dựng tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy Phước có trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 30 triệu đồng đã thanh toán sai theo quy định ở phần bổ sung, điều chỉnh hạng mục gia cố đầu tuyến đối với công trình đê sông Tân An đoạn Đại Lễ - Phước Hiệp. Đơn vị phải thu hồi là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Khánh Linh. 

Cùng chuyên mục
Giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng lúc sinh thời.

Vị Giáo sư làm rạng danh nền y học Việt Nam với phương pháp mổ gan khô

(PLVN) - Ngày 10/5, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Giáo sư Tôn Thất Tùng, Google đã tôn vinh người bác sĩ tài giỏi bằng hình ảnh Doodle. Lý do là bởi ông là người đầu tiên nghiên cứu thành công phương pháp mổ gan khô (hay mổ gan có kế hoạch). Ngày nay, mổ gan khô đã trở thành một trong hai phương pháp cắt gan chính trên toàn thế giới.

Đọc thêm