Bình Định yêu cầu cưỡng chế gần 160 nhà ở xây dựng trái phép tại Quy Nhơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu, các tổ chức, cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng, lấn, chiếm đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản số 2814/UBND-KT về việc quản lý trật tự xây dựng tại tổ 49, khu vực 5, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Quang Trung phối hợp với các cơ quan chức năng của TP Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ 158 trường hợp vi phạm để xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Trước tiên, ngành chức năng tổ chức cưỡng chế phá dỡ các trường hợp xây dựng nhà ở vi phạm của các hộ gia đình là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, các nhà đã xây dựng nhà, mua bán, sang nhượng nhưng không thường xuyên ở và người dân đã có nhà ở nhưng cố tình xây dựng chiếm đất vi phạm; tiếp tục rà soát đề xuất giải pháp tổ chức cưỡng chế các trường hợp còn lại dứt điểm đến cuối năm 2023 phải hoàn thành.

Đồng thời, UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Quang Trung và ngành chức năng tăng cường quản lý trật tự xây dựng, không được để xảy ra tình trạng xây dựng lấn, chiếm đất đai, phải thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời, kiên quyết phá dỡ các công trình xây dựng lấn, chiếm đất đai theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Định yêu cầu UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc UBND các phường, xã trực thuộc thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý theo phân cấp, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng lấn chiếm đất đai (nếu có) theo thẩm quyền; kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, các tổ chức, cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng, lấn, chiếm đất đai.

Ngoài ra, định kỳ đến ngày 9 hằng tháng, UBND TP Quy Nhơn phải báo cáo số liệu và tình hình quản lý trật tự xây dựng, lấn, chiếm đất đai cho Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện./.

Đọc thêm