Bộ trưởng Lê Thành Long: Tâm huyết vì sự phát triển của Kiên Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 10 đến 14/5, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại biểu Quốc hội Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) đơn vị tỉnh Kiên Giang đã có các buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra nhiều chương trình hành động cụ thể góp phần đưa đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang phát triển bền vững.

Với vai trò là đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đơn vị tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng Lê Thành Long chia sẻ nhiệm kỳ qua, với sự hỗ trợ của cử tri, lãnh đạo các cấp của tỉnh Kiên Giang cùng với sự cố gắng của bản thân, đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là các dự án luật liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp. Tham gia, cho ý kiến vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội của đất nước, nhất là vùng đồng bào khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tập trung giám sát các vấn đề đặt ra thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Bộ trưởng Lê Thành Long: Tâm huyết vì sự phát triển của Kiên Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long ảnh 1
Bộ trưởng Lê Thành Long trình bày chương trình hành động trước cử tri 

“Tôi thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của bà con cử tri, tham gia hầu hết các buổi tiếp xúc cử tri định kỳ theo quy định của Quốc hội. Nhân những chuyến công tác của địa phương, tôi thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến của cử tri, từ đó phản ánh đến cơ quan chức năng có thẩm quyền và Quốc hội. Riêng những vấn đề thuộc thẩm quyền, với vai trò là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tôi kịp thời giải quyết cho bà con. Bản thân còn tham gia vận động kinh phí thực hiện một số hoạt động xã hội, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, đồng bào cử tri tại các địa phương thuộc các đơn vị bầu cử”, Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết. 

Bộ trưởng Lê Thành Long: Tâm huyết vì sự phát triển của Kiên Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long ảnh 2

Bộ trưởng Lê Thành Long quan tâm những giá trị đặc thù và những yêu cầu đặt ra đối với đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng. Thời gian qua, với cương vị là người đứng đầu ngành tư pháp, thành viên Chính phủ và đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, đã trực tiếp tham gia một số công việc cụ thể góp phần đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng theo Bộ trưởng vẫn còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới mới có thể đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, yêu cầu phát triển đất nước nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Kiên Giang nói riêng. 

Bộ trưởng Lê Thành Long: Tâm huyết vì sự phát triển của Kiên Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long ảnh 3
 Cử tri đánh giá cao những đóng góp của Bộ trưởng Lê Thành Long trong nhiệm kỳ 2016-2021 và bày tỏ tin tưởng Bộ trưởng sẽ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri trong đợt bầu cử Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tới đây.

Với sự am hiểu tình hình, gắn bó với địa phương, đồng bào cử tri và kinh nghiệm hoạt động Quốc hội tại địa phương nhiệm kỳ qua, Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Kiên Giang gồm các huyện Châu Thành, An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng. 

Trình bày chương trình hành động trước cử tri những ngày qua, Bộ trưởng Lê Thành Long hứa nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện vai trò là người đại biểu của nhân dân; đồng thời, với vai trò là thành viên của Chính phủ sẽ tham gia nhiều hoạt động cụ thể để góp phần đưa đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Kiên Giang và các đơn vị bầu cử nói chung phát triển bền vững.  

Bộ trưởng Lê Thành Long bày tỏ: “Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội Khóa XV, khi tham gia quyết định các vấn đề, dự án quan trọng của quốc gia, tôi sẽ chú trọng đề xuất những giải pháp nhằm giúp khu vực miền Nam, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có được nhiều dự án trong tổng nguồn lực chung để xử lý những khó khăn trước mắt cũng như những yêu cầu lâu nay đã và đang thực hiện nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn về hạ tầng cơ sở, giao thông, thủy lợi, chế độ, chính sách đối với người dân...”.

Bộ trưởng Lê Thành Long sẽ tiếp tục tiếp xúc, lắng nghe để tìm hiểu thêm nguyện vọng cử tri và yêu cầu phát triển của tỉnh, huyện, từ đó kịp thời kiến nghị các cơ quan Trung ương huy động, sử dụng tốt hơn nữa nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Kiên Giang.

Bộ trưởng Lê Thành Long tâm huyết: “Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nguyện tiếp tục đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền nhà nước trong các hoạt động cụ thể thuộc thẩm quyền của Quốc hội về lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao các hoạt động của cơ quan nhà nước và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tiếp tục lắng nghe ý kiến của đồng bào cử tri phản ánh đối với Trung ương, tỉnh, kịp thời phản ánh, tham mưu xem xét giải quyết các vấn đề cử tri đặt ra”.

Với cương vị người đứng đầu ngành tư pháp, Bộ trưởng hứa sẽ tiếp tục theo dõi sâu sát tình hình, nắm được tâm tư, nguyện vọng của cử tri để xử lý kịp thời những vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu sửa đổi những chính sách một cách phù hợp. Cố gắng tham mưu Chính phủ trình, thẩm định tốt hơn các dự án luật, đảm bảo tính khả thi, chú trọng giải quyết những vướng mắc hiện nay cho người dân, doanh nghiệp. Đối với những vấn đề giám sát tối cao, sẽ tham mưu để các luật, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ ban hành được tổ chức thực hiện tốt. 

Về xây dựng hệ thống pháp luật, sẽ chú trọng hơn đến việc tổ chức thi hành pháp luật và có giải pháp nhằm ban hành được các văn bản đảm bảo tính khả thi, đồng thời tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện đảm bảo yêu cầu, tránh chồng chéo. Trong giám sát tối cao, tập trung giám sát có trọng tâm, trọng điểm các đạo luật, chuyên đề, nghị quyết của Quốc hội…

Tại các buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Lê Thành Long dành thời gian thông tin, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm xung quanh công tác phòng, chống tham nhũng, việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và những định hướng phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long thời gian tới. Với cương vị là thành viên Chính phủ, người đứng đầu ngành Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn được trở thành đại biểu Quốc hội Khóa XV để có thêm cơ hội đóng góp trí tuệ, tâm  huyết, tham gia vào diễn đàn Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Kiên Giang nói riêng.  

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm