Câu hỏi cuộc thi Tìm hiểu lịch sử ngành Tư pháp Việt Nam (Ngày 11/7-13/7)

(PLO) - Hãy chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu x vào cạnh đáp án đúng:

Câu 1: Công tác quản lý thi hành án dân sự được bàn giao lại từ Tòa án nhân dân Tối cao cho Bộ Tư pháp từ năm nào?

a. 1992 

b. 1993  

c. 1994 

Câu 2: Trước khi bàn giao công tác quản lý thi hành án dân sự sang Bộ Tư pháp, công tác này do cơ quan nào quản lý?

a. Bộ Công an 

b. Tòa án nhân dân 

c. Viện kiểm sát nhân dân

Câu 3: Chức năng giúp Chính phủ quản lý công tác thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp được quy định lần đầu tiên sau khi tái thành lập Bộ được quy định trong văn bản nào dưới đây?

a. Nghị định 143-HĐBT  ngày 22/11/1981 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ Tư pháp          

b. Nghị định 38-CP ngày 4/6/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp 

c. Nghị định 62/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp     

Thông tin người tham gia dự thi: 

Họ và tên: …………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ....................................................................

Điện thoại liên hệ: …………………………………..........

Sau khi trả lời các câu hỏi và điền thông tin cá nhân, bạn đọc gửi Phiếu dự thi về địa chỉ: Báo Pháp luật Việt Nam, 42/29 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Trên bì thư ghi rõ: Thi Tìm hiểu lịch sử ngành Tư pháp Việt Nam. 

* Bạn đọc có thể in câu hỏi từ Báo Điện tử Pháp luật Việt Nam để tham dự Cuộc thi

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm