Chỉ xử lý hành chính người chưa thành niên trong trường hợp cần thiết

(PLO) - Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) vừa tổ chức buổi tập huấn 2 ngày về pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Cùng với việc giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, các chuyên gia đặc biệt lưu ý những điểm mới khi áp dụng các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên, như: việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt; trình tự, thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt; các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. 
Theo Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính Nguyễn Thị Kim Thoa, việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong quá trình xem xét, xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Ông Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp.

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

(PLVN) -Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. Tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn có những nhận định, đánh giá về công tác này và từ đó có những chủ trương, định hướng lớn để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật để tổ chức thực hiện với mục đích đưa chủ trương, định hướng của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Đọc thêm