Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi phê bình chủ đầu tư Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố

(PLVN) - Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết,  Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp giải quyết những vướng mắc Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi.

Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào cuối năm 2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Dự án được đầu tư với mục tiêu đảm bảo xử lý nước thải của thành phố Quảng Ngãi thoát ra sông Trà Khúc. Theo tiêu chí đô thị loại 2 thì nước thải sinh hoạt phái được xử lý trước khi xả ra môi trường tối thiểu trên 30%.

Tuy nhiên, hiện nay thành phố Quảng Ngãi chưa hoàn thành tiêu chí này. Vướng mắc nhất đối với dự án này là tính pháp lý chưa đảm bảo theo qui định, nhất là chưa phù hợp với qui hoạch, chưa xác định được qui mô, giải pháp đầu tư hợp lý, chưa có cơ sở xác định tổng mức đầu tư là cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư.

Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của TP Quảng Ngãi từng được xác định rất cần thiết và sẽ hoàn thành song song với Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Đến cuối năm 2021, công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc hoàn thành, đưa vào vận hành, mực nước ở khu vực thượng lưu đập dâng sẽ được tích cao hơn so với bình thường khoảng 3,5m, gây ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa ở các khu dân cư tại TP Quảng Ngãi.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi phê bình chủ đầu tư Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố ảnh 1
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu soát, bổ sung qui hoạch Dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã phê bình nghiêm khắc chủ đầu tư tham mưu các cấp thẩm quyền để phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của thành phố Quảng Ngãi nhưng chưa đảm bảo các điều kiện theo qui định của pháp luật; yêu cầu chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Để giải quyết các sai sót của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc tham mưu cho các cấp thẩm quyền trong việc rà soát, bổ sung qui hoạch dự án trước khi triển khai các bước tiếp theo để dự án sớm được thực hiện và đi vào hoạt động.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm