Có được đặt tên bằng tiếng nước ngoài đối với dự án chung cư?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn Thanh Tâm (Hà Nội) hỏi: Đặt tên dự án chung cư bằng tiếng nước ngoài có vi phạm không?
Luật sư Hoàng Trọng Giáp.
Luật sư Hoàng Trọng Giáp.

- Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) cho biết: Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Nhà ở năm 2023 đều có quy định yêu cầu đặt tên đối với dự án nhà ở tại Việt Nam.

Theo căn cứ tại điểm c khoản 1 Điều 33 Luật Nhà ở năm 2023 quy định về yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở như sau: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhà ở phục vụ tái định cư thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải đặt tên bằng tiếng Việt.

Trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có nhu cầu đặt tên dự án, tên các khu vực trong dự án bằng tiếng nước ngoài thì phải viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, tên tiếng nước ngoài sau.

Tên dự án, tên các khu vực trong dự án phải được nêu trong chủ trương đầu tư hoặc nội dung dự án đã được phê duyệt, được sử dụng trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng.

Như vậy, nếu doanh nghiệp vi phạm quy định việc đặt tên sẽ bị chế tài xử phạt theo quy định tại Điều 63 Nghị định 16/2022/NĐ-CP.

Cụ thể, theo Điều 63 Nghị định 16/2022/NĐ-CP xử lý vi phạm quy định về phát triển nhà ở như sau: Phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở không chính xác, không trung thực, không đúng quy định hoặc không đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc tên các khu vực trong dự án không đúng quy định hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định…

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình triển khai dự án theo quy định với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Buộc đặt tên hoặc điều chỉnh tên dự án hoặc tên các khu vực trong dự án theo quy định với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Như vậy, đối chiếu các quy định trên, thì bắt buộc đặt tên dự án nhà ở bằng tiếng Việt đã có.

Quy định xử phạt nếu vi phạm trong việc đặt tên dự án nhà ở đã có, với mức phạt 80 - 100 triệu đồng, buộc đặt hoặc điều chỉnh tên dự án theo đúng quy định.

Đọc thêm