Cơ quan nào cấp Giấy xác nhận số CMND cũ?

(PLO) - Theo quy định cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm lập Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân đã được cấp lần gần nhất khi công dân có yêu cầu xác nhận số chứng minh nhân dân cũ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thu có giấy Chứng minh nhân dân (CMND) do Công an tỉnh Hưng Yên cấp từ năm 2002. Năm 2012, bà chuyển hộ khẩu về TP. Hải Phòng, nhưng chưa làm lại giấy CMND. Nay bà Thu muốn đổi giấy CMND sang thẻ Căn cước công dân.

Bà Thu hỏi, bà làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại đâu và cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận số CMND cũ và Căn cước công dân mới cấp là cùng một người?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Theo nội dung câu hỏi thì bà đã đăng ký thường trú tại TP. Hải Phòng, hiện nay, TP. Hải Phòng đã triển khai thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân.

Vì vậy, theo quy định tại Điều 26, Khoản 2, Điều 38 Luật Căn cước công dân; Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 1/2/2016 của Bộ Công an thì bà có thể tiến hành thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại Công an quận nơi bà đăng ký thường trú hoặc Công an TP. Hải Phòng.

Theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Thông tư số 07/2016/TT-BCA; Điều 13 Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công an thì cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm lập Giấy xác nhận số CMND đã được cấp lần gần nhất khi công dân có yêu cầu xác nhận số CMND cũ.

Như vậy, bà nộp hồ sơ xin cấp thẻ Căn cước công dân tại cơ quan Công an nào thì cơ quan đó có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận số CMND khi bà yêu cầu.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm