Công tác Đảng, công tác chính trị luôn là “linh hồn”, “mạch sống” của quân đội

(PLVN) - Chặng đường 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã chứng minh, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), trọng trách của Tổng cục Chính trị (TCCT) đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội.

 Thượng tướng Đỗ Căn tặng quà các đơn vị đóng quân tại Côn Đảo.

Thượng tướng Đỗ Căn tặng quà các đơn vị đóng quân tại Côn Đảo.

“Nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự”

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị cho biết, lịch sử ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của TCCT gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển và chiến thắng vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng.

Cách đây 76 năm, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-tiền thân của QĐND Việt Nam ngày nay được thành lập. 

Người chỉ rõ: “Tên: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự, bất luận trong hoàn cảnh nào nhiệm vụ quân sự cũng phải phục tùng nhiệm vụ chính trị”. 

Đặc biệt là Đội đã thành lập ngay một chi bộ để lãnh đạo mọi mặt. Điều đó đã khẳng định: Có quân đội là có ngay sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công tác chính trị, một nhân tố thuộc về bản chất của QĐND Việt Nam; ngày 22/12/1944 là Ngày thành lập QĐND Việt Nam, đồng thời cũng là Ngày truyền thống của TCCT.

Thượng tướng Đỗ Căn khẳng định, với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược, chỉ đạo về CTĐ, CTCT, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, sự chỉ huy, quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 76 năm qua, TCCT luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; luôn bám sát yêu cầu tác chiến trên chiến trường, thực tiễn hoạt động của bộ đội, xây dựng quân đội, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; chủ động, tích cực chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực CTĐ, CTCT, làm cho CTĐ, CTCT luôn là “linh hồn”, “mạch sống” của quân đội. 

Trước mọi khó khăn, gian khổ và những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phẩm chất cao quý, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng và được phát huy.

Vai trò đặc biệt quan trọng của CTĐ, CTCT

Thượng tướng Đỗ Căn cho biết, những năm qua, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP) và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, TCCT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; đổi mới, sáng tạo trong thực hiện đột phá về nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn CTĐ, CTCT của toàn quân.

Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng tiếp tục được đổi mới, có chiều sâu, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn quân. Bám sát thực tiễn, nắm vững tình hình, nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp QSQP. 

Tổng cục đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động tham mưu, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp theo Đề án điều chỉnh tổ chức quân đội đến năm 2021 và những năm tiếp theo.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; công tác nhân sự, cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành ở Trung ương và địa phương tiến hành tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; nội dung, hình thức hoạt động có sự đổi mới, thiết thực, hướng về cơ sở; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tích cực nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội, dân quân tự vệ và hậu phương quân đội... 

Năm 2020, TCCT đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát thực tiễn nhiệm vụ QSQP, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, chất lượng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị được nâng lên, Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, “thế trận lòng dân” vững mạnh trên địa bàn cả nước.

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động, có ý chí quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

 “Chặng đường 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam đã chứng minh, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của CTĐ, CTCT, trọng trách của TCCT đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội; là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội thật sự vững mạnh về chính trị, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kết quả đó là thể hiện của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ, gian khổ, hy sinh của đội ngũ cán bộ, nhân viên Cơ quan TCCT, của đội ngũ chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân”, Thượng tướng Đỗ Căn nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm