Cuộc vận động 50 trong Quân đội: 5 năm tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng

(PLVN) - 5 năm qua, bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, toàn quân đã tạo nên phong trào thi đua toàn diện, sâu rộng đến mọi ngành, mọi cấp, phát huy được tiềm lực, ý chí, tinh thần của mọi cán bộ, nhân viên cùng thực hiện các mục tiêu Cuộc vận động 50 và công tác kỹ thuật góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Quân đội; đáp ứng yêu cầu chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Quân chủng Hải quân làm chủ và khai thác có hiệu quả VKTBKT hiện đại.

Quân chủng Hải quân làm chủ và khai thác có hiệu quả VKTBKT hiện đại.

Cải tiến, khai thác có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật 

Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50) lần thứ 5 giai đoạn 2015-2020. 

Thiếu tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thường trực CVĐ 50 cho biết, 5 năm qua, ngành Kỹ thuật toàn quân đã triển khai đồng bộ các đề án, kế hoạch, chương trình, mục tiêu liên quan đến công tác bảo đảm kỹ thuật; ban hành nhiều văn bản quy phạm, quy định về công tác an toàn, bảo hộ lao động; thực hiện tốt công tác thanh tra an toàn, bảo hộ lao động trong toàn quân, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

Các trang, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và hệ thống xe-máy quân sự được kiểm định và lập sổ theo dõi, quản lý chặt chẽ. Công tác bảo đảm an toàn thông tin được đặc biệt coi trọng; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của toàn quân có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Số ki lô mét an toàn xe ô tô quân sự toàn quân ngày càng tăng cao, nhiều đơn vị trong 5 năm không để xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông. Ý thức tiết kiệm trong quản lý, khai thác VKTBKT của các đơn vị ngày càng được nâng cao.

Trong điều kiện VKTBKT xuống cấp nhưng hệ số bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu yêu cầu, phục vụ các cuộc diễn tập được đánh giá cao đã làm niềm tin vào VKTBKT ngày càng tăng lên. Công tác khai thác VKTBKT đã được các ngành Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật thường xuyên duy trì nền nếp và có những bước đột phá quan trọng, nhất là vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ, tiết kiệm cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng. 

Các học viện, viện nghiên cứu đã phát huy tốt vai trò trong kết hợp với các đơn vị tham gia khai thác, làm chủ VKTBKT mới. Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, BĐBP, Cảnh sát biển, các chuyên ngành tiến thẳng lên hiện đại đã cơ bản làm chủ VKTBKT phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân, Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ 50 Quân chủng Hải quân cho biết, 5 năm qua, cùng với toàn quân, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã quán triệt và thực hiện tốt CVĐ 50 trong điều kiện thực trạng VKTBKT, nguồn nhân lực và kinh phí còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ.

Quân chủng đã thực hiện 75 đề tài và hơn 500 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thực hiện gần 900 nhiệm vụ hợp tác kỹ thuật với các đối tác về biên soạn tài liệu công nghệ, sản xuất vật tư phụ tùng… góp phần làm chủ VKTBKT mới, xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại.

Thiếu tướng Bùi Anh Chung, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) nhấn mạnh, giai đoạn 2015-2020, Quân chủng PK-KQ đã quán triệt và thực hiện tốt CVĐ 50, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Đồng thời, xác định thực hiện CVĐ 50 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Quân chủng, nhất là nội dung: Huấn luyện làm chủ và khai thác có hiệu quả VKTBKT mới, cải tiến; bảo đảm an toàn trong huấn luyện, đặc biệt là an toàn bay; khai thác có hiệu quả VKTBKT thế hệ cũ. Các đơn vị đã quan tâm mua sắm thiết bị công nghệ, tích cực tìm nguồn vật tư thay thế đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác của Quân chủng.

Tạo bước đột phá mới trong làm chủ VKTBKT hiện đại

Để CVĐ 50 trong toàn quân ngày càng phát triển vững chắc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Chỉ đạo CVĐ 50 Bộ Quốc phòng đã phát động phong trào thi đua thực hiện CVĐ 50 giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Nâng cao chất lượng toàn diện CVĐ 50, tạo bước đột phá mới trong làm chủ VKTBKT hiện đại và bảo đảm an toàn theo hướng chủ động, sáng tạo, phát triển vững chắc”. 

Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp trong thực hiện việc quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông; tiếp tục đưa công tác kỹ thuật vào nền nếp chính quy, từng bước vững chắc, có hiệu quả thiết thực. Phấn đấu bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT; kết quả bảo đảm an toàn giao thông đạt và vượt chỉ tiêu 5 triệu kilomet an toàn/vụ A, B xe ô tô quân sự, giảm 10-15% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với giai đoạn 2015-2020.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo CVĐ 50 Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 50/CT-QP ngày 10/01/1998 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm” trong Quân đội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ 4.0 vào CVĐ 50; gắn phong trào thi đua thực hiện CVĐ 50 với các cuộc vận động lớn khác để tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm