“Một chiến dịch ở Bắc Kì”: Nguồn sử liệu quý về xã hội Bắc Kỳ và Trung Kỳ cuối thế kỉ 19

(PLVN) - “Một chiến dịch ở Bắc Kỳ”là một tác phẩm lớn, có giá trị sử liệu về con người, xã hội,  phong tục của  Bắc kỳ, và Trung kỳ cuối thế kỉ 19. Đây là một trong những công trình quan trọng nhất về văn hóa - lịch sử, về cách vận hành xã hội Việt Nam nói chung trong một thời đoạn.

Cùng chuyên mục
Cuộc vận động 50 trong Quân đội: 5 năm tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng

Cuộc vận động 50 trong Quân đội: 5 năm tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng

(PLVN) - 5 năm qua, bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, toàn quân đã tạo nên phong trào thi đua toàn diện, sâu rộng đến mọi ngành, mọi cấp, phát huy được tiềm lực, ý chí, tinh thần của mọi cán bộ, nhân viên cùng thực hiện các mục tiêu Cuộc vận động 50 và công tác kỹ thuật góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Quân đội; đáp ứng yêu cầu chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Đọc thêm