Thanh Hoá: Tiếp tục bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc

(PLVN) - Năm 2019 tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có địa phương bị phía Hàn Quốc tạm dừng tiếp nhận lao động.

Thanh Hoá: Tiếp tục bị tạm dừng đưa lao động sang  Hàn Quốc

Sau khi thống nhất với phía Hàn Quốc về việc tạm dừng một số địa phương có tỷ lệ lao động ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 1684/LĐTBXH-QLLĐNN thông báo tới các tỉnh, thành phố danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2019.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa có 2 huyện là Đông Sơn và Hoằng Hóa bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc. Cụ thể, tính đến ngày 31-1-2019, huyện Đông Sơn có 266 lao động và huyện Hoằng Hóa có 150 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Trong năm 2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã lên danh sách 100 quận/huyện thuộc diện xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động. Đây là những địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước từ 30% trở lên. Từ danh sách này, phía Hàn Quốc đã thống nhất sẽ dừng tuyển chọn lao động với 40 quận, huyện.

Căn cứ vào thông báo của phía Hàn Quốc về tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm 2019, năm 2020 sẽ tiếp tục dừng tuyển chọn lao động tại các địa phương không giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp. Đồng thời, việc tạm dừng sẽ được dỡ bỏ đối với các địa phương giảm được tỷ lệ và số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

năm 2018 tỉnh Thanh Hoá cũng đã bị phía Hàn Quốc dừng tiếp nhận lao động đối với các huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Nga Sơn và TP Thanh Hóa. Thống kê năm 2018 cho thấy, 11 huyện của Thanh Hóa có tỷ lệ lao động hết hạn không về nước trên 30%.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm