Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng Bảo hiểm xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo số liệu thống kê tính đến ngày 31/12/2020, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Tiền Giang là 73,48 tỷ đồng, chiếm 1,49% so với tổng số phải thu. Công tác thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN được UBND tỉnh chú trọng tăng cường nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.  

Thời gian qua, công tác đôn đốc thu nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt được những kết quả khá tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Tiền Gia

ng. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê tính đến ngày 31/12/2020, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Tiền Giang là 73,48 tỷ đồng, chiếm 1,49% so với tổng số phải thu. Vì vậy, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, phấn đấu giảm nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trên địa bàn, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu:

UBND các huyện, thị, thành phố: Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn chuyển nộp BHXH, BHYT kịp thời; công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng. Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm. Bố trí đủ đồng thời chuyển kịp thời kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng ngân sách đóng, hỗ trợ đóng.  

Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng Bảo hiểm xã hội ảnh 1

BHXH tỉnh Tiền Giang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thu hồi nợ đọng BH để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh minh họa

Sở Tài chính: Cân đối nguồn ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng. Đảm bảo kịp thời, đúng quy định; bố trí đủ kinh phí để các cơ quan, đơn vị chi tiền lương và khoản trích đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng theo quy định.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội: Phân bổ kinh phí ngân sách đóng BHYT cho các đối tượng thuộc ngành quản lý, chuyển nộp cho các quan BHXH cùng cấp kịp thời theo quy định. 

Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an cấp huyện cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về BHXH, BHYT, BHTN do các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức. Đôn đốc các  doanh nghiệp nợ nhiều tháng trích đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng, đủ, kịp thời đồng thời điều tra xác minh, khởi tố đối với đơn vị cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.     

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tiền Giang: Chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 03 ngày 18/02/2008 về hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh cho người lao động.

Kho bạc nhà nước tỉnh: Thực hiện và chỉ đạo hệ thống Kho các huyện, thị xã thực hiện tốt việc cập nhật chứng từ hàng ngày, khấu trừ kịp thời số tiền đóng BHXH của người lao động đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng BHXH khi được giải ngân.        

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố trong quá trình khen thưởng đối với các doanh nghiệp cần lưu ý tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về BXHH, BHYT, BHTN của đơn vị, doanh nghiệp đó.

Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng Bảo hiểm xã hội ảnh 2

BHXH tỉnh Tiền Giang đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tiền Giang cũng chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT nhằm tăng nhanh, bền vững số người tham gia BHXH, BHYT và khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT. Lồng ghép nội dung thanh tra, kiểm tra về nộp thuế với việc tham gia BHXH.

Đồng thời, chủ động rà soát, kịp thời gửi thông báo nhắc nhở đến các doanh nghiệp nợ đóng BHXH kèo dài. Có kế hoạch kiểm tra, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia đầy đủ đối với số lao động thuộc đối tượng phải tham gia theo Luật và trích đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng, đủ kịp thời hàng tháng…   

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu BHXH Tiền Giang phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các cấp, các cơ quan báo đài, cổng thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện các giải pháp tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH theo Nghị quyết 28 ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12; Nghị quyết số 102 ngày 03/8/2018 của Chính phủ.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm