Đề phòng dông, sét, tố lốc gia tăng trong tháng 4

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, tháng 4 là tháng chuyển mùa, do vậy các hiện tượng dông, sét, tố lốc, mưa đá sẽ gia tăng về tần suất trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Đề phòng dông, sét, tố lốc gia tăng trong tháng 4

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh trong tháng này vẫn tác động đến khu vực phía bắc nhưng cường độ và tần suất sẽ giảm dần, chủ yếu gây mưa rào và dông trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng có khả năng xuất hiện cục bộ ở một số nơi thuộc phía tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ, nhưng cường độ không gay gắt.

Dự báo, 10 ngày đầu tháng tháng, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm (TBNN). Lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN, riêng  khu vực vùng núi phía bắc, Bắc và Trung Trung Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Ngày 11-20/4, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa có xu hướng xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ.

10 ngày cuối tháng, nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Nam Bộ ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ.

Cụ thể, mức nhiệt độ trung bình thángBắc Bộ phổ biến mức xấp xỉ với TBNN, chuẩn sai dao động từ -0.5 đến 0.5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình ở Trung Bộ phổ biến mức xấp xỉ với TBNN, chuẩn sai dao động từ -0.5 đến 0.5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiệt độ trung bình phổ biến mức xấp xỉ với TBNN, chuẩn sai dao động từ -0.5 đến 0.5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tháng ở Bắc Bộ xu thế phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN, riêng khu vùng núi phía bắc mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ; tổng lượng mưa tháng phổ biến từ 50-100mm, riêng vùng núi phía bắc phổ biến từ 100-200mm.

Trung Bộ có lượng mưa tháng phổ biến mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ; với tổng lượng mưa tháng phổ biến từ 50-80mm, riêng Nam Trung Bộ phổ biến từ 20-40mm.

Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa tháng tại Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ dưới so với TBNN, với tổng lượng mưa tháng tại Tây Nguyên phổ biến từ 30-50mm, có nơi cao hơn; tại khu vực Nam Bộ ở mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ, với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70mm.

Đọc thêm