Đề xuất hơn 1.000 tỷ đồng/năm để triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

(PLVN) - Ngày 4/6, ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh để nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang xây dựng Đề án Đô thị thông minh

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang xây dựng Đề án Đô thị thông minh

Tại cuộc họp, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh (gọi tắt là NQ 112). 

Trên cơ sở này, Kế hoạch đề ra 12 nhiệm vụ và 8 nhóm giải pháp chủ yếu. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể do từng cơ quan chủ đầu tư xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh nội dung Kế hoạch tổng thể với tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong 03 năm vào khoảng 3.470 tỷ đồng.

Đề xuất hơn 1.000 tỷ đồng/năm để triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 1
 Toàn cảnh cuộc họp

Phó Chủ tịch Trần Văn Tuấn cơ bản thống nhất với nội dung Kế hoạch và yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn chỉnh Kế hoạch trình UBND tỉnh trong tháng 6/2020; trong đó, cần xây dựng lộ trình tiến độ triển khai nhiệm vụ, dự toán nguồn vốn cần bố trí hàng năm một cách cụ thể, đồng thời quan tâm xác định các nhiệm vụ ưu tiên để có kế hoạch tập trung bố trí nguồn lực. Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các Sở ngành, địa phương được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ, tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng trình tự, quy định pháp luật hiện hành.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn cũng chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương để nghe Sở Xây dựng báo cáo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm