Đề xuất thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai Trung ương với vốn điều lệ 500 tỷ đồng

(PLVN) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đang dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Trong đó, về Quỹ phòng, chống thiên tai Trung ương, dự thảo đề xuất Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ trung ương gồm có Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát và cơ quan quản lý Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của mình trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban kiểm soát Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

Dự thảo nêu rõ, nguồn tài chính của Quỹ trung ương bao gồm vốn điều lệ của Quỹ là 500 tỷ đồng do ngân sách trung ương cấp và được cấp đủ trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Quỹ được thành lập.

Quỹ được cấp vốn bổ sung hàng năm từ ngân sách nhà nước để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ; hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; điều tiết từ Quỹ cấp tỉnh theo quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Căn cứ tồn Quỹ cấp tỉnh kể từ khi thành lập đến ngày 31/12/2020; Thủ tướng Chính phủ quyết định điều tiết về Quỹ trung ương theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Thu lãi từ tài khoản tiền gửi và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Quỹ trung ương được chi nhằm cứu trợ, hỗ trợ các hoạt động ứng phó thiên tai khẩn cấp khi vượt quá khả năng ứng phó của địa phương; hỗ trợ các công trình nhà chống lũ, bão và một số loại hình thiên tai khác cho người dân và các công trình phòng chống thiên tai; hỗ trợ các hoạt động thông tin, truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức cho người dân ở địa phương; hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai cho các địa phương chịu thiệt hại bởi thiên tai vượt quá khả năng khắc phục của địa phương và hỗ trợ, trợ cấp đột xuất các gia đình nạn nhân và người trực tiếp tham gia phòng, chống thiên tai bị thiệt hại do thiên tai… 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm