Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH với nhiều nhóm đối tượng

(PLVN) - Từ ngày 01/07/2019, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng này sẽ tăng thêm 7,19% so với mức hiện hưởng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH về việc Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/05/2019 của Chính phủ. Theo đó, từ ngày 01/07/2019, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng này sẽ tăng thêm 7,19% so với mức hiện hưởng.

Cụ thể, nhóm  đối tượng thứ nhất được thụ hưởng chính sách cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng (Khoản 01).

Nhóm đối tượng thứ hai là cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (Khoản 02).

Nhóm đối tượng thứ ba là người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/08/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng (Khoản 03).

Nhóm đối tượng thứ tư là người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng (Khoản 08).

Theo đó, công thức tính lương hưu, trợ cấp các đối tượng trên như sau: (Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 07/2019) = (Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp tháng 06/2019) x 1,0719.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2019. Các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2019.

Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019. Chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2019.

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 44/2019/NĐ-CP  của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,19% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019.

Cụ thể, công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019: (Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019) = (Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019) x 1,0719.

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2019 của cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính nêu trên) như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 1.974.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.116.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 1.910.000 đồng/tháng x 1,0719 = 2.048.000 đồng/tháng.

Đối với các chức danh còn lại: 1.768.000 đồng/tháng x 1,0719 = 1.896.000 đồng/tháng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm