Định hướng hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự

(PLVN) - Hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự (THADS) là hoàn toàn cấp thiết bởi lẽ Luật THADS và các văn bản hướng dẫn Luật này hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập, rất nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tiễn kiểm nghiệm phù hợp. 

Người dân nộp đơn yêu cầu thi hành án ở TP Hồ Chí Minh.

Người dân nộp đơn yêu cầu thi hành án ở TP Hồ Chí Minh.

Mục tiêu để tiếp tục hoàn thiện thể chế về THADS , tạo cơ sở pháp lý cho sự chuyển biến cơ bản, bền vững, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác THADS , theo đó bản án, quyết định của TAND có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành. 

Định hướng hoàn thiện pháp luật về THADS cần tập trung vào những nội dung sau đây:

 Mở rộng phạm vi THADS đối với hợp đồng có công chứng, chứng thực và biên bản hòa giải thành: Theo đó, bên có quyền được yêu cầu thi hành theo thủ tục THADS đối với hợp đồng có công chứng hoặc chứng thực, biên bản hòa giải thành mà khi hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ nhưng bên có nghĩa vụ không tự nguyện thực hiện.

Hợp đồng và biên bản hòa giải thành nêu trên được thi hành theo thủ tục THADS thì cũng tương đồng với pháp luật về THADS Việt Nam hiện nay là thi hành quyết định của Trọng tài thương mại và Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và cũng tương đối giống với thi hành dân sự ở Nhật Bản.

Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm của cơ quan THADS: Theo đó, trao mạnh hơn quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị cho hệ thống THADS bằng các quy định về mở rộng chủ thể có quyền THADS quy định ở Trung ương cũng có cơ quan THADS, nghĩa là trao quyền cho Tổng cục THADS có thẩm quyền trực tiếp tổ chức THADS và bổ nhiệm Chấp hành viên ở Tổng cục THADS để tiến hành thi hành án đối với những vụ việc có giá trị rất lớn, có yếu tố nước ngoài, liên quan đến nhiều địa phương.

Tổng cục THADS trực thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp giúp Chính phủ quản lý thống nhất về công tác THADS trong phạm vi toàn quốc. Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên để kịp thời trấn áp, xử lý hành vi chây ỳ, chống đối thi hành án như: quyền ra quyết định bắt giữ người, khám xét địa điểm, phương tiện liên quan đến việc thi hành án.

Mặt khác, quy định chức danh Thẩm phán thi hành án để hỗ trợ Chấp hành viên trong THADS, trao cho Thẩm phán thi hành án một số quyền hạn trong THADS, gắn kết chặt chẽ trách nhiệm, quyền hạn của Tòa án trong THADS. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác THADS.

Xác định THADS là thủ tục tố tụng thi hành các bản án, quyết định và văn bản khác về dân sự theo quy định của pháp luật. Vì thế, phải hoàn thiện trình tự, thủ tục thi hành án với các giai đoạn, các bước chặt chẽ, khuôn mẫu mang tính mực thước, từ khởi động đến tiến hành, dừng, thay đổi và kết thúc tiến trình thi hành án.

Quy định cụ thể các biện pháp hỗ trợ THADS, như chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi vi phạm THADS. Thủ tục buộc người phải thi hành án tập trung lao động bắt buộc và tính toán tiền công cho phạm nhân khi họ tập trung cải tạo. Cơ chế ưu tiên cho người bị cưỡng chế giao nhà, trả nhà không có nơi ở được mua, thuê nhà ở xã hội. Hợp tác quốc tế về THADS.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS. Theo đó, quy định hình thức thông báo về thi hành án trên phương tiện thông tin điện tử (Cổng, Trang, Báo điện tử), kể cả mạng xã hội của cơ quan thi hành án tạo lập.

Cơ chế thu chi, thanh toán tiền thi hành án bằng giao dịch điện tử; hiệu lực của văn bản sử dụng chữ ký số đối với cá nhân, tổ chức ngoài cơ quan thi hành án. Kết nối liên thông chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là Tòa án, Ngân hàng với cơ quan THADS. Sử dụng hồ sơ thi hành án điện tử; tăng cường các phần mềm; xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về THADS. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm