Đối thoại với người dân - cách làm hay trong tuyên truyền pháp luật

(PLO) - Là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thị xã Thái Hòa, Phòng Tư pháp thị xã đã có nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân. 

Hội thi An toàn giao thông do Phòng Tư pháp thị xã Thái Hòa tổ chức

Hội thi An toàn giao thông do Phòng Tư pháp thị xã Thái Hòa tổ chức

Đa dạng hình thức tuyên truyền 

Xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân là tạo điều kiện để công dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, thời gian qua, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL thị xã Thái Hòa đã không ngừng được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho cán bộ, nhân dân. 

Hình thức PBGDPL được sử dụng cũng ngày càng phù hợp, có hiệu quả và không ngừng được đổi mới, phát huy tính sáng tạo, như: thông qua hội nghị tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức Ngày Pháp luật, tọa đàm, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; thông qua chuyên mục “Nhân dân hỏi - Nhà nước trả lời”, chuyên mục “Đối thoại với nhân dân” phát sóng trên Đài Truyền thanh - truyền hình thị xã Thái Hòa...  

Thông qua các hình thức này, nhiều chủ trương, chính sách pháp luật đã được chuyển tải một cách sinh động tới người dân, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc và cả những bức xúc của người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở thị xã.

Chú trọng đối thoại với nhân dân

Chuyên mục “Đối thoại với nhân dân” trong năm 2012 và năm 2013 trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã thực hiện được 24 kỳ, mỗi tháng 01 kỳ với 370 lượt câu hỏi. Các nội dung nhân dân thắc mắc thường là về các lĩnh vực như: đầu tư xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác y tế - giáo dục, chế độ chính sách cho người có công, xây dựng nông thôn mới... Ðó là những vấn đề “nóng”, nhân dân quan tâm và trông đợi được giải quyết kịp thời. 

Qua chuyên mục, các cơ quan chức năng đã tổ chức rà soát lại toàn bộ công việc đã giải quyết trong thời gian qua để xem việc nào đã giải quyết, việc nào còn tồn đọng, lý do tại sao, rồi tổng hợp lại, gửi lên phương tiện thông tin đại chúng để người đối thoại nắm bắt đầy đủ tình hình và có hướng chỉ đạo xử lý, trả lời dân thấu đáo tại buổi đối thoại. 

Thành phần khách mời của chuyên mục là lãnh đạo Ủy ban nhân dân và lãnh đạo các phòng, ban, ngành chức năng, các cơ quan, đoàn thể... Thành phần tham gia phản biện là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Dân vận...

Với cách làm này, chuyên mục “Đối thoại với nhân dân” trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã có sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua quá trình thực hiện 24 kỳ của chuyên mục, những người làm chương trình đã chứng kiến không ít tình huống thực sự cảm động. 

Trong đó, tại Chương trình đối thoại số 06 về chính sách cho người có công, đã có 01 công dân vừa đi vừa khóc đến Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã để hỏi về chế độ thanh niên xung phong. Tuổi thanh xuân bà đã cống hiến nhiều cho Tổ quốc nhưng chế độ đãi ngộ chưa được thỏa đáng và qua chuyên mục đối thoại, những băn khoăn, thắc mắc và kiến nghị của bà đã được chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết. Đội ngũ làm công tác tư pháp nhận thấy đây là tín hiệu rất đáng mừng vì điều này là minh chứng cho thấy những người làm công tác tuyên truyền pháp luật đã góp một phần nhỏ bé của mình tác động đến người dân.

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, cùng với chính quyền địa phương, cán bộ làm công tác PBGDPL cần thực hiện hoạt động này một cách thường xuyên, liên tục, với nhiều hình thức khác nhau theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Bên cạnh đó, để giúp nhân dân hiểu và làm theo pháp luật, cán bộ làm công tác này không chỉ cần có tâm mà còn phải có “tầm”, kiên nhẫn và thực sự yêu nghề. 

Công tác tuyên truyền, PBGDPL nếu được thực hiện tốt sẽ nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ và nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm