Giải ngân hơn 11.000 tỷ đồng hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh khó khăn do Covid-19

(PLVN) - Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ LĐ-TB&XH, Kho bạc Nhà nước Việt Nam, tính đến ngày 13/7/2020 đã thực hiện giải ngân 11.593,816 tỷ đồng để hỗ trợ cho 11.539.858 người và 9.425 hộ kinh doanh.

Đã thực hiện giải ngân 11.593,816 tỷ đồng để hỗ trợ cho 11.539.858 người và 9.425 hộ kinh doanh

Đã thực hiện giải ngân 11.593,816 tỷ đồng để hỗ trợ cho 11.539.858 người và 9.425 hộ kinh doanh

Cụ thể, Báo cáo cho biết, tính đến ngày 13/7, Kho bạc Nhà nước Việt Nam cho biết đã thực hiện giải ngân 11.593,816 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 11.539.858 người và 9.425 hộ kinh doanh. Trong đó, đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được hỗ trợ là 11.256.237 người với kinh phí 11.295,187 tỷ đồng. 

Đối tượng là người lao động đã được hỗ trợ là 283.621 người, với kinh phí 289,204 tỷ đồng, bao gồm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương tại doanh nghiệp 24.044 người, kinh phí 29,248 tỷ đồng; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 19.684 người, kinh phí 20,112 tỷ đồng; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc 239.893 người, kinh phí 239.844 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, ngày 22/5 -15/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thành lập 7 đoàn kiểm tra việc giám sát thực hiện chính sách tại 16 tỉnh, thành phố; phối hợp tham gia 3 đoàn kiểm tra của Bộ LĐ-TB&XH. MTTQ tại các địa phương đã tổ chức 13.640 cuộc giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm