Giải quyết nhanh, tốt đơn thư khiếu nại

(PLVN) - Đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân đã và đang phức tạp. Giải quyết KNTC của công dân là trách nhiệm của chính quyền. 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến giải quyết KNTC của công dân. Chính vì thế, ngoài việc ngày càng hoàn thiện luật pháp về KNTC cần tiếp tục xây dựng bộ máy thanh tra từ Trung ương đến cơ sở theo hướng ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn.

Ngoài luật pháp, Đảng lãnh đạo công tác giải quyết KNTC rất cụ thể. Ngày 18/2/2019, Bộ Chính trị có Quy định số 11-QĐi/TW “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” nằm trong những cố gắng đó.

Do vậy, nhiều nơi, hàng tháng các Bí thư Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp huyện, cấp xã đều có lịch tiếp công dân định kỳ, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nhiều nơi thuộc huyện, thị xã, thành phố, chủ tịch UBND trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất, đối thoại nhiều vụ việc trực tiếp ngay khi mới phát sinh tại cơ sở.

Đặc biệt, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; bố trí những công chức nhiệt tình, trách nhiệm, có kinh nghiệm, làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC. Tuy nhiên, vẫn phải nói, công tác này còn những hạn chế nhất định.

Năm 2020 này đang là thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp nên đơn thư KNTC có xu hướng gia tăng, nhiều nội dung mới. Từ thực tiễn giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong thời gian qua cho thấy, tình hình đơn thư gửi về UBKT các cấp có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp, trong đó nội dung đơn thư tố cáo tập trung nhiều ở các lĩnh vực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác cán bộ…Guồng máy kiểm tra Đảng, thanh tra thuộc chính quyền đang phải hoạt động rất vất vả.

Tuy nhiên, không thể không làm. Giải quyết tốt đơn thư KNTC rõ ràng góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp. Không có gì là người dân không biết.

Hiện nay, ngoài hệ thống thanh tra, cấp ủy và UBKT các cấp đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị giải quyết; xem xét, xử lý kịp thời về mặt Đảng đối với đảng viên đồng bộ với xử lý chính quyền, tổ chức đảng vi phạm và xử lý cả người tố cáo sai sự thật với mục đích, động cơ xấu.

Đó là điều cần thiết nhằm góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bác Hồ từng căn dặn: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm, lo lắng đến quyền lợi của họ. Do đó, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ ngày càng được củng cố tốt hơn”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm