Giữa năm 2020, TP HCM điều chỉnh giá đất để bồi thường tái định cư

(PLVN) - UBND TP HCM vừa có ý kiến thống nhất với Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) về đề xuất xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân khi Nhà nước thu hồi đất.

TP HCM sẽ có hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

TP HCM sẽ có hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

UBND TP cũng giao Sở TN&MT tham mưu UBND TP ban hành quy chế phối hợp thực hiện, hướng dẫn UBND quận, huyện thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

Theo kiến nghị trước đó của Sở TN&MT, ngày 9/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27 cho phép TP HCM áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn.

Để triển khai Nghị quyết nêu trên, ngày 17/3, Sở TN&MT đã họp với 24 quận, huyện và các Sở, ngành có liên quan. Qua trao đổi và thảo luận, có 22/24 quận, huyện và các đơn vị dự họp thống nhất chọn phương án: Trong quý IV hàng năm, căn cứ danh mục dự án cần thu hồi đất theo khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai 2013;

UBND quận, huyện điều tra, khảo sát giá đất chuyển nhượng của các giao dịch trên các tuyến đường thuộc dự án cần thu hồi đất hoặc căn cứ các dự án có vị trí khu vực lân cận hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội tương tự với dự án đã được UBND TP phê duyệt hệ số điều chỉnh trong thời gian hai năm mà thị trường không có biến động lớn (dưới 20%) để đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất cho UBND TP ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm nhằm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi.

Riêng năm 2020, do Nghị quyết ban hành vào tháng 3/2020 nên UBND quận, huyện thống nhất sẽ thực hiện việc đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất trong tháng 5/2020 để Sở TN&MT trình cho UBND Thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào tháng 6/2020 nhằm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi.

Sở TN&MT sẽ hướng dẫn vể trình tự các bước xây dựng - hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi để UBND quận, huyện triển khai thực hiện.

Theo Nghị quyết số 27, Chính phủ giao UBND TP HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi.

Hệ số điều chỉnh giá đất ban hành vào đầu kỳ hàng năm này chỉ có ý nghĩa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

UBND TP HCM quyết định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất theo quy định tại khoản 2, Điều 74 của Luật Đất đai 2013. Địa phương có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp thực hiện trong việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn TP, đảm bảo công khai, minh bạch nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm