Hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo Bác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã thấm sâu vào trong nhận thức, tư tưởng, hành động, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội. Toàn quân có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo Bác, nhất là ở cấp cơ sở.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.

Ngời sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01). Kết quả thực hiện Kết luận 01 bước đầu đã góp phần tạo tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo gương Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong Quân đội thời gian tới.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, việc học tập và làm theo Bác đã thấm sâu vào trong nhận thức, tư tưởng, hành động và trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội. Toàn quân có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, như “Tự soi, tự sửa”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Xây dựng người phụ nữ quân đội 4 tốt”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”,... mang lại hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo Bác, nhất là ở cấp cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, tất cả vì nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, là lực lượng xung kích, nòng cốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, các đơn vị nhường doanh trại để đón và phục vụ nhân dân đến cách ly; hỗ trợ các địa phương khử khuẩn, khoanh vùng, dập dịch; Bộ đội Biên phòng duy trì thường xuyên trên 1.900 tổ chốt, với hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ bám chốt, ngăn ngừa sự xâm nhập của dịch bệnh; ngành quân y kịp thời sản xuất bộ kit test chẩn đoán nhanh vi-rút SARS-CoV-2 và phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm vaccine phòng dịch COVID-19, góp phần cùng với cả nước thực hiện “mục tiêu kép”.

Các đơn vị trong toàn quân thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, như “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tại các địa phương...

Những việc làm thiết thực nêu trên đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết quân - dân, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội. Tiếp tục khẳng định vai trò của Quân đội là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc và làm ngời sáng phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Hiệu quả thiết thực trong học tập và làm theo Bác ảnh 1

Bộ đội giúp dân trong mưa lũ.

Chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Việc học và làm theo Bác phải sát thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, nêu gương người đứng đầu. Đảng viên phải làm tròn sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao cho. Muốn làm được điều đó thì cần phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng với tinh thần ở đâu có quần chúng, ở đó có đảng viên và đã có đảng viên thì phải gương mẫu với tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, thực sự mẫu mực, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Để cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quân đội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Theo đó, các cơ quan, đơn vị sẽ cụ thể hóa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Theo Trung tướng Trịnh Văn Quyết, đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy việc chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, trọng tâm là các khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và thực tiễn để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sao cho phù hợp, có hiệu quả. Tổ chức đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ ở mỗi cấp và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng. Đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm.

Các đơn vị đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng”, các cuộc vận động trong Quân đội, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, thu hút cán bộ, đảng viên, quần chúng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Cùng chuyên mục
Bão đổ bộ đất liền Trung Quốc, nước ta ảnh hưởng thế nào?

Bão đổ bộ đất liền Trung Quốc, nước ta ảnh hưởng thế nào?

(PLVN) - Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc và suy yếu dần, đến rạng sáng 4/7 thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, phía Đông Bắc Bộ nước ta có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông...

Đọc thêm