Hộ khẩu thường trú sẽ thay đổi thế nào khi bán ngôi nhà duy nhất?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn Dương Tâm (Thanh Hoá) hỏi: Tôi là công dân thường trú tại thị trấn A, tôi có 1 ngôi nhà duy nhất tại đây. Do điều kiện kinh tế khó khăn, tôi phải bán ngôi nhà này. Vậy xin hỏi khi tôi bán ngôi nhà này đi thì tôi còn được thường trú tại đây không?
Hộ khẩu thường trú sẽ thay đổi thế nào khi bán ngôi nhà duy nhất?

Luật sư Lê Hiếu (Giám đốc công ty Luật TNHH Hiếu Hùng) cho biết: Tại Khoản 4 Điều 22 Luật Cư trú năm 2020 (Luật số: 68/2020/QH14, ngày 13/11/2020) quy định: Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Luật này còn quy định: chỗ ở hợp pháp là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, bao gồm: nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả năng di chuyển hoặc chỗ ở khác theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thay đổi chỗ ở hợp pháp, người dân phải làm thủ tục chuyển hộ khẩu. Quá thời hạn nói trên có thể bị phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng do không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú theo điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP (Số: 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021).

Công dân Việt nam sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam trong một khoảng thời gian nhất định đều có nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Trường hợp của bạn đang có nơi thường trú tại địa phương, nơi bạn có nhà ở duy nhất. Sau khi chuyển nhượng hoặc bán nhà mà bạn ở thuê hoặc ở nhờ tại địa phương nào thì phải đăng ký thường trú theo địa chỉ mới.

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, trường hợp sau khi bán ngôi nhà duy nhất tại nơi thường trú, chủ nhà mới vẫn đồng ý cho bạn thuê lại để ở thì bạn vẫn được thường trú tại đây. Trường hợp còn lại, sau khi bán ngôi nhà bạn phải chuyển đi ở nơi khác thì bạn phải đăng ký thường trú theo địa chỉ nơi ở mới.

Lưu ý, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thay đổi chỗ ở hợp pháp thi bạn phải làm thủ tục chuyển hộ khẩu. Nếu quá thời hạn này, bạn có thể bị phạt với số tiền 1000.000 đồng.

Đọc thêm