Hòa Bình: Dự án đầu tư xây dựng cơ bản sai phạm hàng tỷ đồng

(PLO) - Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kết luận chỉ rõ hàng loạt sai phạm liên quan đến dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Lạc Thủy xây dựng trong năm 2016 và 2017 với số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng cùng hàng loạt sai sót khác.

Hòa Bình: Dự án đầu tư xây dựng cơ bản sai phạm hàng tỷ đồng

Hàng loạt sai phạm

Trong hai năm 2016 và 2017, Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy triển khai thực hiện đầu tư 31 công trình. Trước những dấu hiệu nghi vấn, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc thanh tra 17/31 công trình với tổng mức đầu tư hơn 179 tỷ đồng, gồm 3 công trình thuộc ngân sách tỉnh và nguồn vốn Trung ương hỗ trợ với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng; 14 công trình thuộc ngân sách huyện Lạc Thủy với tổng mức đầu tư hơn 94 tỷ đồng.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện, có 14/17 công trình đang thi công dang dở chưa hoàn thành tuy nhiên tiến độ thi công chậm so với tiến độ thực hiện hợp đồng. Đáng chú ý, công trình nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân nhà máy in tiền xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy chưa tổ chức đấu thầu thực hiện gói thầu chi phí nội thất đồ thờ bằng đồng để triển khai thực hiện.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện giá trị sai phạm của 17 công trình nêu trên với số tiền lên tới gần 3,5 tỷ đồng. Cụ thể, đối với chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung có giá trị phát hiện sai phạm là 3,2 tỷ đồng. Trong đó, dự toán sai vượt giá trị khối lượng xấp xỉ 3 tỷ đồng. Thi công thiếu khối lượng số tiền 8 triệu đồng. Chi phí hạng mục chung số tiền 114 triệu đồng, do giá trị trúng thầu điều chỉnh nhầm sai số học vượt giá trị chi phí xây dựng so với dự toán 23 triệu đồng.

Giá trị trúng thầu gói thầu xây lắp sai vượt chi phí hạng mục chung 75 triệu đồng. Trong đó, công trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nuôi trồng thủy sản huyện Lạc Thủy sai phạm 2,7 tỷ đồng do dự toán tính sai vượt giá trị và khối lượng công trình. Công trình đường từ Quốc lộ 21 đi du lịch Hang Luồn dự toán tính sai vượt giá trị khối lượng số tiền 236 triệu đồng.

Ngoài giá trị sai phạm nêu trên, đối với công trình Nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân nhà máy in tiền xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy dự toán sai vượt giá trị khối lượng chi phí xây dựng hơn 2,2 tỷ đồng. Đối với hạng mục cổng vào khu di tích, hồ sơ thiết kế bản vẽ không chi tiết, không cụ thể dẫn đến việc xác định khối lượng trong thi công không rõ ràng, thiết kế không tính toán kết cấu chịu lực. Dự toán tính đá tảng đặt trên tầng 2 của cổng vào khu di tích khối lượng 24,4165m3 là không rõ so với bản vẽ thiết kế. Đồng thời dự toán còn tính thiếu khối lượng một số chi tiết của hạng mục tường rào công trình.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan

Trước những sai phạm trên ông Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh Hoà Bình khẳng định: “Trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán và đơn vị tư vấn thẩm tra, cơ quan thẩm định thiết kế, dự toán. Phòng kinh tế hạ tầng huyện Lạc Thủy Sở NN&PTNT, Sở Xây Dựng do chưa làm hết trách nhiệm, trình độ, năng lực thực tế cửa đơn vị tư vấn có mặt còn hạn chế”.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình yêu cầu Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy đôn đốc các nhà thầu nộp lại số tiền sai phạm, đồng thời giảm trừ giá trị nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi trồng thủy sản huyện Lạc Thủy số tiền gần 2,7 tỷ đồng.

Đối với công trình Nhà tưởng niệm người có công và ván bộ, công nhân nhà máy in tiền xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục thiết kế lại bản vẻ thi công, lập lại dự toán hạng mục cổng vào khu di tích thuộc Công trình Nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân nhà máy in tiền xã Cố Nghĩa theo đúng quy định; thực hiện trình tự, thủ tục bổ sung khối lượng do dự toán tính sai thiếu khối lượng công trình; tổ chức ký kết, điều chỉnh giá trị hợp đồng xây lắp theo theo đúng quy định; điều chỉnh giảm trừ giá trị hợp đồng xây lắp số tiền chi phí hạng mục chung hơn 75 triệu đồng là giá trị chi phí hạng mục chung của sự toán khối lượng nội thất đồ thờ bằng đồng.

Chánh thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy và Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Lạc Thủy tổ chức kiểm điểm, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm