Hoàn thiện văn bản hướng dẫn các luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 21/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến góp ý về các dự thảo nghị định: Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS); Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Các ý kiến tại cuộc họp đã trao đổi, thống nhất phương án tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung ở những điều, khoản, mục cụ thể trong dự thảo Nghị định bảo đảm chặt chẽ, thông suốt, khả thi. (Ảnh: VGP)
Các ý kiến tại cuộc họp đã trao đổi, thống nhất phương án tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung ở những điều, khoản, mục cụ thể trong dự thảo Nghị định bảo đảm chặt chẽ, thông suốt, khả thi. (Ảnh: VGP)

Tại cuộc họp, các thành viên đã tích cực tham gia góp ý các nghị định. Cụ thể, đối với Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS, các đại biểu góp ý một số nội dung về kinh doanh BĐS có sẵn và kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai; thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS; hợp đồng kinh doanh BĐS; kinh doanh dịch vụ BĐS; điều tiết thị trường BĐS…

Đối với Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, các đại biểu góp ý một số nội dung như các giai đoạn của dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; di dời, cưỡng chế di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quy gom nhà chung cư để xây dựng lại; cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; cơ chế đóng góp kinh phí để xây dựng lại nhà chung cư…

Đối với Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, các đại biểu góp ý các nội dung về các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Nhân dân; việc nộp tiền sử dụng đất của chủ đầu tư dự án khi bán lại nhà ở xã hội sau 10 năm cho thuê và nộp tiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội sau thời hạn 5 năm…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu cơ quan chủ trì xây dựng các dự thảo Nghị định tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của các thành viên tham gia họp theo đúng quy định; sớm hoàn thiện các dự thảo trình Chính phủ xem xét ban hành theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản; đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý, xây dựng một thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo theo hướng rút ngắn và rõ ràng về thủ tục đầu tư, tuy nhiên không thiếu sót các trình tự thủ tục, trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Đọc thêm