Cách tính lương hưu với đối tượng vừa là quân nhân vừa là công chức

(PLVN) - Bạn đọc có địa chỉ email dongnghia...@gmail.com hỏi: Tôi sinh ngày 03/8/1959. Tháng 7/1977, tôi nhập ngũ đến tháng 6/1984, tôi mang quân hàm Trung úy, tháng 12/1986 mang quân hàm Thượng úy. Đến tháng 10/1990 tôi phục viên về địa phương (chưa được hưởng trợ cấp một lần). Thời gian tham gia quân đội là 13 năm 4 tháng (trong đó có 2 năm tại Biên giới Tây Nam, 7 năm tại K). 

Tháng 3/1997, tôi tham gia công tác tại UBND xã, là công chức và được tham gia BHXH bắt buộc, tháng 9/2019 tôi nghỉ hưu theo chế độ với hệ số lương đang hưởng là 3,6 và 0,15% phụ cấp chức vụ. Tổng thời gian công tác qua 2 giai đoạn là 35 năm 7 tháng (trong đó có 13 năm 4 tháng được cộng nối trong quân đội và 22 năm 4 tháng tại UBND xã). Vậy tới đây, tôi nghỉ hưu thì mức lương được tính như thế nào và mức hưởng là bao nhiêu? 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Theo thông tin Ông cung cấp, Ông sinh tháng 8/1959, là công chức UBND xã, có thời gian công tác là 35 năm 7 tháng (từ tháng 7/1977 tham gia công tác trong quân đội, sau đó tháng 10/1990 phục viên về địa phương), hệ số lương hiện hưởng là 3.6, phụ cấp chức vụ là 0,15%.

Theo quy định hiện hành, mức lương hưu hàng tháng được tính bằng tỷ lệ lương hưu nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Trong đó, việc tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam nghỉ hưu trong năm 2019 như sau:

- 17 năm đầu tính bằng 45%.

- Sau đó, cứ thêm mỗi năm công tác được tính thêm 2%, tối đa 75%.

Do Ông có 35 năm đóng BHXH, nghỉ hưu từ tháng 9/2019 nên Ông được hưởng lương hưu với tỷ lệ bằng 75%.

Tuy nhiên, thông tin Ông cung cấp chưa thể hiện cụ thể diễn biến tiền lương đóng BHXH nên cơ quan BHXH chưa đủ căn cứ để trả lời về mức hưởng lương hưu đối với Ông.

Đề nghị Ông cung cấp thông tin số sổ BHXH của Ông đến cơ quan BHXH địa phương để cơ quan BHXH căn cứ vào quá trình tham gia BHXH trên sổ BHXH tính và hướng dẫn cụ thể để Ông nắm được.

Cùng chuyên mục
Thủ tục đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

(PLVN) - Bạn đọc từ địa chỉ email hoanguyen…@gmail.com hỏi: Theo quy định, thủ tục đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như thế nào? Người lao động phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm những gì? Trong thời gian bao lâu thì NLĐ được nhận BHTN? Tôi xin cám ơn!
Đọc thêm