Thủ tục đăng kiểm khi bị phạt nguội?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn Hoàng Tùng (Hà Nội) hỏi: Hôm nay tôi vừa nhận được thông báo phạt nguội đối với xe ô tô của tôi, nhưng mai là ngày xe đã hết hạn đăng kiểm. Vậy xin hỏi, phải làm những thủ tục gì để ngày mai xe tôi được đăng kiểm?
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

LS Trần Thị Loan - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2022/TT-BCA quy định về trình tự xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính như sau:

Đối với các trường hợp bị phạt nguội, trong 10 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan cảnh sát giao thông nơi phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xác minh thông tin về phương tiện và gửi thông báo phạt nguội đến cho chủ phương tiện vi phạm.

Khi nhận được thông báo này, chủ phương tiện vi phạm phải đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hoặc đến trụ sở Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc hoặc cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc của Công an cấp xã, Công an cấp huyện đã nhận kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm thực hiện việc gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm đối với phương tiện giao thông vi phạm là xe ô tô (bị đưa vào phần mềm cảnh báo đăng kiểm).

Đối với phương tiện đã bị đưa vào phần mềm đăng kiểm, căn cứ khoản 12 Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về việc đăng kiểm như sau:

Trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện xe ô tô vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định.

Khi phương tiện đến kiểm định, cơ quan đăng kiểm thông báo cho người đưa phương tiện đến kiểm định biết về việc vi phạm, thực hiện kiểm định theo quy định đối với phương tiện, cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có thời hạn hiệu lực là 15 ngày.

Sau khi người vi phạm đã đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định, thực hiện kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành đối với phương tiện.

Như vậy, trường hợp của bạn nếu trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cơ quan cảnh sát giao thông gửi thông báo vi phạm thì chưa bị đưa vào phần mềm cảnh báo đăng kiểm. Bạn vẫn thực hiện thủ tục đăng kiểm theo quy định của pháp luật, sau đó bạn cần sắp xếp đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết việc xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp khi bạn nhận được thông báo vi phạm nhưng đã quá 20 ngày kể từ ngày cơ quan cảnh sát giao thông gửi thông báo, thông tin vi phạm của bạn đã được cập nhật trong phần mềm cảnh báo đăng kiểm thì tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh thực tế, bạn có 2 phương án giải quyết như sau:

Nếu cơ quan phát hiện vi phạm gần nơi bạn cư trú và thuận tiện thì bạn nên sắp xếp đến ngay cơ quan phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm. Ngay sau khi được giải quyết xong, cơ quan cảnh sát giao thông sẽ thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo. Hôm sau bạn có thể đi đăng kiểm theo lịch trình và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Nếu bạn không thể đến cơ quan cảnh sát giao thông để giải quyết vụ việc vi phạm được ngay thì theo lịch kiểm định, bạn vẫn phải đưa xe đến kiểm định. Tuy nhiên, trường hợp này sau khi kiểm định, bạn chỉ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có thời hạn hiệu lực là 15 ngày. Sau khi kiểm định bạn phải đến giải quyết vụ việc vi phạm và tiến hành đi đăng kiểm lại một lần nữa để được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với thời hạn theo quy định hiện hành.

Đọc thêm