Quyền nuôi con sẽ được giải quyết thế nào khi chưa đăng ký kết hôn?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn Minh Ngọc (Sơn La) hỏi: Tôi lấy chồng năm 2016 nhưng không đăng ký kết hôn. Hiện nay chúng tôi có 1 con chung và đã chia tay vì nhiều lý do. Vậy xin hỏi, sau khi chia tay quyền nuôi con sẽ được giải quyết như thế nào?
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

LS Nguyễn Hồng Tâm (Công ty Luật TNHH Chí Công & Thiện Tâm) cho biết: Tại Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về đăng ký kết hôn như sau: Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý. Vợ chồng đã ly hôn muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn.

Cùng với đó, Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn: Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Tiếp đó, Điều 15 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau: Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

Bên cạnh đó, Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn, cụ thể: Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật Dân sự và các luật khác có liên quan.

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Theo quy định của pháp luật, việc kết hôn chỉ có giá trị pháp lý nếu có giấy đăng ký kết hôn theo quy định. Cụ thể, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định việc đăng ký kết hôn mới làm phát sinh quan hệ hôn nhân. Như vậy, hai bạn chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2016 và không đăng ký kết hôn sẽ không được pháp luật công nhận là vợ chồng.

Khi có yêu cầu về tranh chấp nuôi con thì căn cứ theo Điều 15 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Về chăm sóc con cái: Theo quy định thì hai bạn tự thoả thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với con. Nếu không thoả thuận được thì Tòa án sẽ quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con.

Trường hợp con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Về nguyên tắc, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi nếu các bên không có thỏa thuận khác theo quy định được nêu trên.

Đọc thêm