Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

(PLVN) - Bạn đọc từ địa chỉ email tuananhyb@gmail.com hỏi: Tôi mới thành lập công ty, hiện công ty tôi có 05 lao động. Giờ công ty tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH bắt buộc) cho người lao động, vậy công ty tôi cần phải làm những giấy tờ gì?

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh Yên Bái trả lời: Theo quy định tại Điều 23 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định: Đối với đơn vị đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thì thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Người lao động:

a, Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS, ban hành theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam);

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Bổ sung giấy tờ chứng minh (nếu có theo phụ lục 03 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam);

b, Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại tiết a, c và d điểm 1.7 khoản 1 Điều 4, bao gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

2. Đơn vị

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS);

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

- Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Sau khi hoàn thiện thành phần hồ sơ nêu trên, đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH gần nhất (hoặc theo địa bàn đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh) để đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm