Hơn 108 tỷ đồng hỗ trợ đến tay người dân Hà Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(PLVN) - Đến thời điểm này, Hà Nam đã cơ bản chi trả xong hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho 4 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 108 tỷ đồng.

Theo kết quả báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc chiều ngày 21/5 với đoàn kiểm tra, giám sát  việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Toàn tỉnh Hà Nam có 18.955 người có công với cách mạng; 37.947 người thuộc đối tượng Bảo trợ xã hội; 6.562 người thuộc hộ nghèo; 23.909 người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ với tổng số tiền gần 110 tỷ đồng.

Hơn 108 tỷ đồng hỗ trợ đến tay người dân Hà Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ảnh 1
 Hà Nam thực hiện giám sát chặt chẽ công tác chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng.

Tính đến ngày 19/5, Hà Nam đã chi trả được trên 90% hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng Người có công, người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, số còn lại đang tiếp tục thực hiện chi trả với số tiền gần 710 triệu đồng.

Cùng với đó, các địa phương đã và đang thực hiện rà soát và thống kê được trên 30.000 lao động, 2.408 hộ kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hưởng gói hỗ trợ này. Trong đó, 25.942 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; 1.435 người lao động bị mất việc làm nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 2.322 hộ kinh doanh; 86 người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; 3.186 lao động tạm hoãn việc thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không lương.

Hơn 108 tỷ đồng hỗ trợ đến tay người dân Hà Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ảnh 2

Huyện Lý Nhân thực hiện chi trả hỗ trợ sớm và nhanh nhất số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số người được rà soát, thống kê, lập danh sách đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nam đến nay là gần 118.000 người, trên 2.400 hộ kinh doanh, doanh nghiệp./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm