Hướng Hóa huy động hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu "về đích sớm"

(PLVN) - Trên nền tảng những kết quả đạt được trong phát triển KT -XH những năm qua, ngay từ những ngày đầu của năm 2020, cả hệ thống chính trị của huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã nỗ lực tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền huyện Hướng Hóa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, kiên trì, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm 2019, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 14.435,8 tỷ đồng (đạt 119,11 % kế hoạch, tưng 26,29% so với năm 2018). Thu nhập bình quân đầu người 34,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 còn 21,25%, giảm 3,33% (kế hoạch giảm từ 2,5-3,0%/ năm). Về giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 3,251,3 tỷ đồng, đạt 100.7% kế hoạch.

Cũng trong năm qua, huyện Hướng Hóa đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy điện gió Hướng Linh 1; phối hợp tổ chức khởi công xây dựng 03 nhà máy điện gió Hướng Phùng 1,2,3 và dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng về cơ bản tăng mạnh, đạt 2.939,4 tỷ đồng (tăng 241,4% so với năm 2019. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đọa phương tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tổ chức lễ đón nhận danh hiệu làng văn hóa và danh hiệu làng, đơn vị văn hóa xuất sắc.

Hướng Hóa huy động hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu "về đích sớm" ảnh 1
Một góc thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) khang trang, hiện đại hôm nay.  

Thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở các thôn, xã, bản đặc biệt khó khăn. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Hướng Hóa lần thứ III năm 2019. Thực hiện tốt công tác quản lý tôn giáo trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho các cơ sở tôn giáo tổ chức các hoạt động theo chương trình đã đăng ký.

Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, thực hiện “một cửa điện tử” tại các cơ quan, đơn vị, các xã và thị trấn. Trong năm 2019, đã tiếp nhận và xử lý 2.943 hồ sơ (trong đó kỳ trước chuyển qua 266 hồ sơ). Ngoài ra công tác tư pháp, an ninh quốc phòng cũng được các cơ quan, đơn vị chú trọng phát triển, góp phần vào việc phát triển KT-XH của địa phương.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm 2016-2020; cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng. Với chủ đề “Chỉ đạo trọng tâm, hành động quyết liệt, hoàn thành mục tiêu, tạo đã phát triển”, huyện Hướng Hóa đã đề ra những mục tiêu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, cơ cấu lại kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Cụ thể, tổng thu nhập ngân sách nhà nước đạt 595.808 triệu đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 61.300 triệu đồng. Thu nhập bình quân đạt 36,0 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm trên 3,3%/năm, trong đó các địa phương, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới giảm trên 5%/năm; tạo việc làm mới cho 1.350-1.500 lao động.

Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 5 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; có 3-5 xã đạt 15-17 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10-14 tiêu chí, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Tiếp tục xây dựng xã Tân Hợp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020…

Hướng Hóa huy động hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu "về đích sớm" ảnh 2
Chợ trung tâm Lao Bảo. 

Để đạt được những mục tiêu đó, UBND huyện Hướng Hóa đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, chú trọng việc tiếp tục xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp Lao Bảo, Tân Thành và cụm công nghiệp Hướng Tân; ưu tiên các dự án công nghệ cao, sử dụng nhiều lao động tại chỗ, nhằm tạo thêm việc lăng, tăng thu nhập và cải thiện cơ cấu lao động công nghiệp. Đôn đốc các nhà đầu tư khởi công và đẩy nhanh tiến độ thi công các nhà máy điện gió. Thu hút đầu tư xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch sinh hoạt tại các xã vùng Lìa.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh phát triển sản xuất, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp. Chú trọng chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh để tăng năng suất. Thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác. Đầu tư phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, an toàn dịch bệnh và phù hợp với xu thế của từng vùng…

Theo ông Đặng Trọng Vân, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, trong  quý I năm 2020, tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện đã có những bước chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tình hình sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định; giá trị sản xuất trong quý đạt 921,2 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 29,6%. Giá trị ngành thương mại dịch vụ trong quý đạt 2.318,2 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 13,69%.

Ngoài các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo theo chương trình công tác năm 2020, trong quý II năm 2020, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu hoạch vụ Đông - Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè - Thu. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các công trình đã được cấp có thẩm quyền bố trí vốn theo tiến độ.

Tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận cho hộ người đồng bào dân tộc thiểu số các xã theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện và Quyết định 4069/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện theo kế hoạch năm 2020. 

Theo Chuyên đề

Cùng chuyên mục

Đọc thêm