Khoảng cách giới trong tham gia giáo dục tối thiểu ở Việt Nam gần như đã xóa bỏ

(PLVN) -Đó là một trong những thành tựu về bình đẳng giới ở Việt Nam được Báo cáo Quốc gia rà soát và kiểm điểm 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh, Việt Nam đề cập đến. 

Khoảng cách giới trong tham gia giáo dục tối thiểu ở Việt Nam gần như đã xóa bỏ

Theo đó, Báo cáo đã đề cập đến những thành tựu về nâng cao quyền năng của phụ nữ như: thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ở tất cả các cấp (hiện Việt Nam có 1 nữ Chủ tịch Quốc hội, 1 nữ Phó Chủ tịch nước, 14/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nữ lãnh đạo chủ chốt… Khẳng định vai trò của nữ giới trong phát triển kinh tế với tỷ lệ nữ làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt 26,54%, Việt Nam đứng thứ 6/57 quốc gia về tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp…

Về vấn đề cải thiện sức khỏe, điều kiện học tập cho phụ nữ, báo cáo nhấn mạnh Việt Nam đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và và chống mù chữ  từ năm 2000 và có 61/63 tỉnh/thành phố đã đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi cấp độ I. Cơ hội đến trường được mở rộng cho tất cả mọi người, đặc biệt trẻ em gái. Đến năm 2017, tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non, tỷ lệ đi học tiểu học đúng tuổi đều đạt trên 99%, tỷ lệ đi học trung học cơ sở đúng tuổi đạt trên 93%. Khoảng cách giới trong tham gia giáo dục tối thiểu ở Việt Nam gần như đã được xóa bỏ.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện điều tra lần hai về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ. Kết quả sơ bộ cho thấy thực trạng bạo lực đối với phụ nữ đã giảm: bạo lực thể xác giảm từ 31,5% (năm 2010) xuống 26,1% (năm 2018); bạo lực tinh thần giảm từ 53,6% (năm 2010) xuống 47,0% (năm 2018).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm