Không để có hộ đói trong thời gian giãn cách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường thị trấn khẩn trương nắm tình hình, rà soát, nắm danh sách các đối tượng có khả năng thiếu đói trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đoàn thanh niên phường 2- Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp Tây Ninh trao phần cơm trưa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đoàn thanh niên phường 2- Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp Tây Ninh trao phần cơm trưa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đồng thời, nhằm kịp thời chia sẻ cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống do tác động của dịch bệnh COVID-19 để có giải pháp hỗ trợ phù hợp kịp thời, không để hộ dân nào bị đói, Chủ tịch tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp phối hợp với Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân chung tay góp sức ủng hộ vật chất, nhất là lương thực thực phẩm thiết yếu để cùng địa phương chia sẻ, hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Sự đóng góp của các tổ chức cá nhân thông qua đầu mối tổ chức MTTQ các cấp để phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở tổ chức hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ gia đình để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, giãn cách xã hội theo quy định.

Công tác hỗ trợ giúp đỡ hộ khó khăn có nguy cơ đói phải tiến hành chặt chẽ, đúng đối tượng, minh bạch, công bằng và kịp thời.

Các địa phương trên cơ sở danh sách các hộ cần cứu trợ khẩn cấp chủ động sử dụng kinh phí của địa phương và điều phối từ nguồn hỗ trợ của tổ chức cá nhân do Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội vận động triển khai tổ chức ngay việc cứu trợ đến các đối tượng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm