Kiểm tra công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh tại Bộ Nội vụ

(PLO) - Hôm qua (9/5), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng

Trực tiếp phụ trách công tác pháp chế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, Bộ đã xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc xây dựng văn bản, gắn trách nhiệm với việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và bình xét kết quả thi đua khen thưởng cuối năm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Vì vậy, công tác soạn thảo dự án luật, pháp lệnh luôn theo đúng trình tự, thủ tục quy định và trong công tác xây dựng văn bản quy định chi tiết thì không nợ đọng nghị định nào. Tuy nhiên, hiện Bộ Nội vụ đang nợ 2 Thông tư hướng dẫn thi hành và khó khăn trong việc nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ, nội dung một số dự án luật không do Bộ đề xuất.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đánh giá cao những kết quả đạt được và bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định, để triển khai thi hành Hiến pháp thì Bộ Nội vụ tiếp tục chuẩn bị tốt các dự án luật đã được giao chủ trì, nhất là bảo đảm tiến độ trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua các luật về bộ máy tổ chức gồm Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (thay thế Luật Tổ chức HĐND và UBND sửa đổi).

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm