Lai Châu: Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự

(PLO) - Mặc dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu đội ngũ lãnh đạo, chấp hành viên song các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) Lai Châu đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Cục THADS Lai Châu tiêu hủy vật chứng.

Cục THADS Lai Châu tiêu hủy vật chứng.

Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn 100% 

Nhìn lại năm 2017, theo quyền Cục trưởng Trần Công Hướng, các cơ quan THADS  trong tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương và kế hoạch của từng đơn vị, đồng thời khắc phục khó khăn để triển khai tương đối đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặc dù điều kiện kinh tế trong nước, của tỉnh vẫn còn khó khăn, số việc, tiền phải thi hành đều tăng so với năm 2016, tính chất, mức độ của các việc thi hành án ngày càng phức tạp, song toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. 

Toàn ngành đã ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; việc xác minh, phân loại án chính xác, đúng pháp luật án có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành, đăng tải đầy đủ, kịp thời danh sách người phải THADS chưa có điều kiện thi hành và kết quả thi hành án lên Trang thông tin điện tử của Cục. Công tác phối hợp trong hoạt động THADS; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thi hành án, kiểm tra nghiệp vụ trong nội bộ ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục có tiến bộ và chất lượng hơn. Tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền, giảm việc, tiền chuyển kỳ sau đều vượt chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao. 

6 tháng đầu năm 2018, Lai Châu tiếp tục bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương và kế hoạch của từng đơn vị, ngay từ đầu năm, các đơn vị THADS trong toàn tỉnh đã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 được giao. Hoạt động chỉ đạo, điều hành trong nội bộ ngành bám sát kế hoạch, có trọng tâm, các mặt công tác được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, công chức, người lao động đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 84%, về tiền đạt 57% (vượt 10,5% về việc và 23,5% về tiền so với chỉ tiêu được giao năm 2018). 

Sâu sát, quyết liệt trong quản lý, chỉ đạo, điều hành 

Tuy nhiên, quyền Cục trưởng Trần Công Hướng cũng cho biết, khó khăn với Lai Châu là số việc, tiền thụ lý tăng so với cùng kỳ năm trước, nhất là số tiền tăng đột biến (6 tháng đầu năm 2018 tăng 12% về việc; 269,6% về tiền so với cùng kỳ năm 2017); phát sinh nhiều vụ việc phức tạp với số tiền phải thi hành án lớn. Số việc và tiền chuyển kỳ sau còn cao (349 việc với số tiền hơn 56,6 tỷ đồng). Công tác thi hành án tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn và hiệu quả đôi khi chưa cao. Tình trạng vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án chưa được khắc phục triệt để.

Cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn như công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê; công tác thi đua, khen thưởng... còn chậm, chưa tạo được chuyển biến rõ rệt, nhất là ở cấp Chi cục. Công tác phối hợp với một số cơ quan hữu quan có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Biên chế của các cơ quan THADS cũng còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, đội ngũ chấp hành viên còn thiếu do thiếu nguồn tuyển dụng và chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm. Một số cán bộ không yên tâm công tác ở tỉnh miền núi khó khăn nên xin chuyển công tác. Vẫn còn tình trạng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS thiếu cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý, có đơn vị chỉ có 1 chấp hành viên đồng thời là Thủ trưởng cơ quan. Chế độ, chính sách đối với công chức THADS  chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Có Chi cục chưa được đầu tư xây dựng trụ sở, đa số các Chi cục chưa được xây dựng kho vật chứng; kinh phí chi thường xuyên hạn hẹp.

Thời gian tới, Cục THADS Lai Châu xác định, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục, các Chi cục theo hướng sâu sát, quyết liệt; nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong công tác. Tăng cường công tác nắm tình hình, có biện pháp giải quyết kịp thời đối với những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trực thuộc, nhất là các Chi cục còn nhiều hạn chế, yếu kém. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ, tuân thủ chặt chẽ quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình tổ chức thi hành án trong hệ thống THADS  tỉnh, khắc phục những thiếu sót về chuyên môn, nghiệp vụ; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc thi hành án phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn, các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, vụ án lớn liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước. 

Đặc biệt, Cục THADS Lai Châu cho biết sẽ tập trung làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động. Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, có chức danh tư pháp bảo đảm đủ về số lượng và đáp ứng về chất lượng, nhất là ở những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS  đã ký kết. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm