Lập 3 chốt kiểm tra khai báo y tế tại các cửa ngõ Quảng Trị để ngăn ngừa dịch Covid-19

(PLVN) - Tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định thành lập 3 chốt kiểm tra liên ngành bố trí tại các cửa ngõ vào địa phương bằng đường bộ, để triển khai kiểm tra khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả công dân đi vào tỉnh, nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19.

Tổ công tác y tế Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) trực tại cổng kiểm tra thân nhiệt những người ra vào cơ quan

Tổ công tác y tế Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) trực tại cổng kiểm tra thân nhiệt những người ra vào cơ quan

Cụ thể: chốt thứ nhất điểm tiếp giáp giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị; chốt thứ hai điểm tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị trên Quốc lộ 1; và chốt thứ ba điểm tiếp giáp giữa Quảng Bình và Quảng Trị trên đường Hồ Chí Minh. 

Các chốt này bắt đầu hoạt động từ 14h ngày 2/4 đến hết ngày 15/4.

Thành phần tham gia Tổ kiểm tra liên ngành gồm Công an tỉnh, Sở Y tế và Sở Giao thông - Vận tải có nhiệm vụ kiểm soát, kiểm tra khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả công dân và phương tiện (bao gồm công dân đi công tác, công dân từ ngoại tỉnh về địa phương, người nước ngoài và công dân từ các địa phương khác) đến Quảng Trị nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời nguy cơ truyền nhiễm dịch bệnh Covid-19 vào tỉnh.

Tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức việc khai báo y tế cho cán bộ, nhân viên, người lao động tại đơn vị mình. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức việc khai báo y tế cho công dân trên địa bàn. Kết quả khai báo y tế nộp tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn hoạt động.

Ngoài ra, tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập các Tổ kiểm tra liên ngành thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và khai báo y tế bắt buộc, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trước 16h30 hàng ngày.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm