Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội sẽ giám sát công tác cán bộ

(PLVN) - Ngày 14/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội  đã tổ chức Hội nghị thống nhất kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể, 8 nội dung trọng tâm năm 2021 mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ chủ trì gồm: kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa IX) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ; thực hiện chính sách với hộ nghèo, hộ cận nghèo, quy trình bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố; thực hiện xây dựng nông thôn mới; quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố; giám sát các nội dung nhân dân quan tâm.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố sẽ chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành cùng cấp xác định nội dung, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức phản biện xã hội.

Bên cạnh đó, việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP thực hiện theo Luật MTTQ Việt Nam và theo quyết định của Bộ Chính trị về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm