Nam giới có thể trở thành hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

(PLVN) - Nam giới cũng có thể trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN VN nếu hội đủ các điều kiện cần thiết.

Nam giới có thể trở thành hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Một trong những nội dung của dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung của Hội LHPN Việt Nam quy định:"Người có uy tín, tầm ảnh hưởng, ủng hộ phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, tán thành điều lệ Hội và tự nguyện gia nhập Hội, được công nhận là hội viên danh dự".

Nếu dự thảo này được thông qua, đồng nghĩa với việc nam giới cũng có thể trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN VN nếu hội đủ các điều kiện nêu trên.

Trên thực tế, theo thống kê, trong số 88.859 chi Hội trưởng phụ nữ trên toàn quốc, đang có 63 người là nam giới đảm nhận vị trí này.

Đây là những trưởng thôn kiêm nhiệm thêm chức danh chi Hội trưởng phụ nữ do chưa kiện toàn được nhân sự chi Hội trưởng tại 02 tỉnh là Điện Biên (32 người) và Lào Cai (31 người).

Cùng chuyên mục

Đọc thêm