NHCSXH Quảng Bình mang nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bám sát định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình và kế hoạch tín dụng đã xây dựng của năm 2021, trong gần 9 tháng đầu năm 2021, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch đã đẩy mạnh công tác giải ngân cho vay đến đúng các đối tượng thụ hưởng.

Chủ động xây dựng và sẵn sàng tổ chức thực hiện ngay phương án “3 tại chổ”, đảm bảo hoạt động diễn ra bình thường tại đơn vị.

Chủ động xây dựng và sẵn sàng tổ chức thực hiện ngay phương án “3 tại chổ”, đảm bảo hoạt động diễn ra bình thường tại đơn vị.

Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quảng Trạch luôn duy trì hoạt động theo nguyên tắc “an toàn thực hiện nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ phải an toàn” trên tinh thần ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch; tập trung các giải pháp hỗ trợ, tháo gở khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 về gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung, xử lý nợ rủi ro.. đặc biệt là tiếp tục tăng cường triển khai chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ.

Để hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã đảm bảo an toàn, hiệu quả và đáp ứng thuận lợi cho khách hàng. NHCSXH huyện đã chủ động xây dựng và sẵn sàng tổ chức thực hiện ngay phương án “3 tại chổ”, đảm bảo hoạt động diễn ra bình thường tại đơn vị, nhất là khách hàng đến nộp tiền, rút tiền, trả nợ, chuyển tiền.... đảm bảo không đóng cửa trụ sở giao dịch và từ chối các hoạt động giao dịch.

Nhờ thế, các hoạt động giao dịch vẫn duy trì ổn định, nguồn vốn huy động đạt 75.913 triệu đồng, tăng trưởng so đầu năm 7.261 triệu đồng (+10,5%); tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 498.263 triệu đồng, tăng so đầu năm 11.872 triệu đồng (+2,4%).

Đặc biệt triển khai kịp thời chương trình cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ, đến nay đả giải ngân cho vay 3 doanh nghiệp, với 40 lượt người lao động được hỗ trợ, với số tiền giải ngân 137,2 triệu đồng; thực hiện gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung với doanh số trên 120 tỷ đồng.

NHCSXH Quảng Bình mang nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng ảnh 1

Ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc tại huyện Quảng Trạch

Thời gian tới, để đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách thông suốt trong đợt dịch COVID-19; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép “vừa đảm bảo chuyển tải vốn tín dụng chính sách kịp thời cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 phục hồi sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo bảo vệ, an toàn cho cán bộ và nhân dân trong thực hiện các giao dịch”.

NHCSXH huyện Quảng Trạch tiếp tục phối hợp chặt chẻ với UBND các xã, các tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác và màng lưới Tổ TK&VV trên địa bàn triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình theo công văn số 2026/UBND-TH ngày 21/9/2021 về việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo, các đối tượng chính sách, các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 của UBND tỉnh Quảng Bình để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm