NHCSXH triển khai dịch vụ đối chiếu nợ qua tin nhắn

(PLO) - Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã triển khai dịch vụ đối chiếu nợ qua tin nhắn, tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng nắm được thông tin giao dịch mà không phải mất công đến ngân hàng.

Từ nay, khách hàng của NHCSXH sẽ nhận được thông tin đối chiếu nợ qua tin nhắn

Từ nay, khách hàng của NHCSXH sẽ nhận được thông tin đối chiếu nợ qua tin nhắn

Dịch vụ đối chiếu nợ qua tin nhắn được NHCSXH rộng rãi trên toàn hệ thống tại Văn bản số 5611/NHCS-CNTT ngày 26/12/2016 về việc triển khai dịch vụ đối chiếu nợ qua tin nhắn.

Theo đó, việc triển khai Dịch vụ tin nhắn đối chiếu thông tin dư nợ tiền vay, số dư tiền gửi đến khách hàng của NHCSXH giúp khách hàng của NHCSXH thuận tiện trong việc đối chiếu nợ với Ngân hàng mà không phải mất thời gian đến Ngân hàng. Đồng thời, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ, hạn chế phát sinh những sai phạm trong hoạt động tín dụng chính sách. 

Việc NHCSXH gửi tin nhắn đối chiếu nợ đến khách hàng được triển khai theo đợt và khách hàng không mất phí khi nhận được tin nhắn. 

Đối tượng gửi tin nhắn bao gồm hai nhóm. Thứ nhất, khách hàng còn dư nợ tiền vay, có số dư tài khoản tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trường hợp khách hàng có số dư tài khoản tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn dưới 100.000 đồng và không có số dư tiền vay thì không thực hiện đối chiếu qua tin nhắn. Thứ hai, khách hàng có số dư tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn tại điểm giao dịch xã và đã cung cấp số điện thoại.

Về hình thức gửi tin nhắn, NHCSXH sẽ gửi tin nhắn đối chiếu số dư tiền gửi, số dư tiền vay đến số điện thoại của khách hàng đã đăng ký với thông tin “Nơi gửi” (from) trên tin nhắn là “NHCSXH”. 

Số liệu đối chiếu được chốt tại thời điểm sau khi hoàn thành công việc cuối ngày 31/12/2016. NHCSXH sẽ gửi tin nhắn đến khách hàng từ ngày 9-10/02/2017.

Cụ thể, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn với cấu trúc: Den hh:MM ngay dd/mm/yy Quy khach co: No goc: <số tiền>VND; Tien gui: <số tiền>VND; So tiet kiem: <số tiền>VND. Dien thoai lien he: <số điện thoại liên hệ của PGD/CN>. Trong đó, cụm “hh:MM dd/mm/yy” là giờ, phút, ngày, tháng, năm chốt số liệu để đối chiếu với khách hàng. Tham số này có giá trị là 24:00 31/12/16. “No goc” là tổng nợ gốc của tất cả các món vay của khách hàng. “Tien gui” là số dư tài khoản tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn. “So tiet kiem” là tổng số dư tiền gửi tiết kiệm các sổ tiền gửi có kỳ hạn và tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại điểm giao dịch xã.

Khách hàng cần lưu ý là trên tin nhắn sẽ không có thông tin tương ứng với số dư tiền vay, tiền gửi hoặc tiết kiệm bằng 0. Và số điện thoại liên hệ của Phòng giao dịch/Chi nhánh là số điện thoại ghi trên biên lai thu lãi, thu tiền gửi của Phòng giao dịch/Chi nhánh.

Ví dụ 1, nội dung tin nhắn đối với khách hàng còn dư nợ, dư tài khoản tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn và dư tiết kiệm tại điểm giao dịch xã (147ký tự): “Den 24:00 ngay 31/12/16 Quy khach co: No goc: 100.000.000VND; Tien gui: 1.200.000VND; So tiet kiem: 100.000.000VND. Dien thoai lien he: 0373.121.099”.

Ví dụ 2, nội dung tin nhắn đối với khách hàng có dư nợ tiền vay, có dư tài khoản tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn (118 ký tự): “Den 24:00 ngay 31/12/16 Quy khach co: No goc: 100.000.000VND; Tien gui: 1.200.000VND; Dien thoai lien he: 0373.121.099”.

Ví dụ 3, nội dung tin nhắn đối với khách hàng có dư tiền gửi tại điểm giao dịch xã(100ký tự): “Den 24:00 ngay 31/12/16 Quy khach co: So tiet kiem:100.000.000VND. Dien thoai lien he:0373.121.099”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm