Nhiệm kỳ của lòng tin

(PLVN) - Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV khai mạc vào ngày 24/3 tới đây sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và tiến hành bầu, phê chuẩn nhiều nhân sự lãnh đạo nhà nước khác.
Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5 năm qua, Quốc hội (Khóa XIV) đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác lập pháp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh của Tổ quốc, hội nhập quốc tế trong hòa bình, hữu nghị, hợp tác bình đẳng.

Đồng thời, Quốc hội đã tăng cường hoạt động giám sát, không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức thực hiện, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống. Xem xét, quyết định nhiều quyết sách quan trọng của đất nước, có tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, phát triển vùng miền núi đồng bào dân tộc, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Dẫu còn nhiều vấn đề quốc kế dân sinh còn vướng lòng cử tri như “bài ca muôn thuở” “được mùa, mất giá” hay “vấn nạn” rác thải môi trường; an ninh nguồn nước và tăng trưởng GDP chưa được như kỳ vọng.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ Khóa XIV với nhiều đổi mới đã tạo dấu ấn mạnh mẽ. Kết luận phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Khóa XIV) vừa kết thúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Chúng ta khiêm tốn không nói là thành công nhất hay là quá thành công mà là một nhiệm kỳ thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Tôi thấy khiêm tốn cách mấy thì chúng ta cũng có thể đánh giá được, rất trọn vẹn”. 11 kỳ họp trong nhiệm kỳ và hàng tháng của Ủy ban Thường vụ suôn sẻ, đảm bảo sự điều hành của Nhà nước thông suốt, liên tục, không bị ách tắc.

Trong sinh hoạt Quốc hội, tính dân chủ được phát huy rất mạnh mẽ quy định của Hiến pháp, pháp luật. Mở rộng dân chủ từ thảo luận sang tranh luận. Trước đây có tranh luận nhưng cách thể hiện được ý kiến tranh luận chưa rõ, dấu ấn bằng nhiệm kỳ này. Nhiệm kỳ Khóa XIV các đại biểu được tranh luận, tạo không khí ở hội trường rất cởi mở.

Cử tri hài lòng khi theo dõi các kỳ chất vấn với những đánh giá, phản biện của đại biểu Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, những ý kiến phân tích rất sâu sắc; đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm.

“Hơi thở” cuộc sống đã vào nghị trường. Mục đích, yêu cầu của cơ quan dân cử là gắn với dân, nói tiếng nói của dân, giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân và đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Đảng thể chế hóa thành những quy định của luật pháp.

Thành tựu, dấu ấn khóa trước bao giờ cũng là bài học kinh nghiệm cho khóa sau, góp phần bảo đảm cho đất nước phát triển hơn nữa trong tương lai.