Phú Thọ hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

(PLVN) - Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QQĐ-TTg, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các nhóm gia đình chính sách, người có công, người hưởng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo gặp khó khăn.

TP Việt Trì tiến hành chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 cho 8000 đối tượng.

TP Việt Trì tiến hành chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 cho 8000 đối tượng.

Phú Thọ tiến hành chi trả làm 2 đợt: Đợt 1 cho người có công; người nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội. Đợt 2 đối với người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại các địa phương trong tỉnh đang tiến hành chi trả đợt 1; tổ chức rà soát, thống kê danh sách người lao động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp để thực hiện chi trả đợt 2. 

Trong đợt này, có 222.081 người là đối tượng được chi trả trợ cấp cùng kinh phí hỗ trợ trên 221 tỷ đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp giám sát về số lượng đối tượng, thủ tục và quy trình hướng dẫn người dân nhận chi trả theo đúng quy định.

Tân Sơn là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện. Việc chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm đối tượng này được tiến hành đồng loạt tại 17 xã. Đến nay, trên 19,5 tỷ đồng được trao đến tay hơn 23.000 đối tượng.

Cùng với Tân Sơn, TP Việt Trì có 8.969 đối tượng được hỗ trợ, trong đó 3.096 người có công, 4.287 người hưởng bảo trợ xã hội, 627 hộ nghèo và 959 hộ cận nghèo.

Đến nay, 100% kinh phí đã được cấp đến cấp xã để tiến hành chi trả. 13 huyện, thành, thị đang tiến hành chi trả đợt 1, đồng thời thực hiện các bước thống kê, rà soát, lập danh sách và thẩm định các đối tượng được hỗ trợ trong đợt 2.

Ông Đinh Trọng Hồng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh&Xã hội: "Mặc dù đối tượng phức tạp, thời gian ngắn nhưng các địa phương đang rất nỗ lực thực hiện. Chúng tôi rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là sự tự giác, trung thực trong kê khai của các đối tượng. Sở sẽ tăng cường giám sát, chỉ đạo quyết liệt để việc chi trả hoàn tất đúng thời hạn quy định"./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm