Phú Yên kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm nuôi chim yến không phù hợp quy hoạch

(PLVN) - UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý các cơ sở, nhà nuôi chim yến trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, không phép, không phù hợp với quy hoạch vùng nuôi chim yến, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, nông nghiệp.

Việc quản lý nuôi chim yến ở Phú Yên còn nhiều lúng túng, khó khăn (ảnh minh họa)

Việc quản lý nuôi chim yến ở Phú Yên còn nhiều lúng túng, khó khăn (ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương kịp thời phản ánh các trường hợp khó khăn, vướng mắc về các sở, ngành chức năng của tỉnh để hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng nghiên cứu những vấn đề hạn chế, bất cập phát sinh liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý để có giải pháp khắc phục. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan ban hành văn bản liên sở, hướng dẫn về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng đối với các cơ sở, nhà nuôi chim yến để làm cơ sở tổ chức quản lý.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, thời gian qua, số lượng nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh ngày một tăng cao và đang tiếp tục trên đà phát triển. Nghề nuôi chim yến đã góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho một bộ phận người dân. Nhưng thực trạng đầu tư xây dựng và quản lý nhà nuôi chim yến cũng bắt đầu phát sinh một số vấn đề tồn tại, hạn chế liên quan đến một số ngành chưa được nghiên cứu, giải quyết để quản lý tốt đối tượng này.

Tỉnh đã quy hoạch vùng, làng nghề nuôi chim yến, ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến, trong đó đã quy định trách nhiệm quản lý của các ngành và địa phương liên quan. Tuy nhiên, việc quản lý các cơ sở, nhà nuôi chim yến là vấn đề mới phát sinh, liên quan đến nhiều ngành và chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, trách nhiệm cụ thể của từng ngành trong việc xử lý các vấn đề phát sinh nên thực tế quản lý vẫn còn nhiều lúng túng, khó khăn.

Trong thời gian tới, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và địa phương để quản lý hiệu quả các cơ sở, nhà nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm