Qua đời khi đang tham gia bảo hiểm tự nguyện, người thân được quyền lợi gì?

(PLVN) - Hỏi: Chồng tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được hai năm. Cách đây khoảng 2 tháng chồng tôi không may qua đời. Vậy chế độ mà chồng tôi được hưởng như thế nào?

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Trong trường hợp nói trên, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần khi người đang đóng BHXH tự nguyện bị chết. Mức hưởng bằng 3 tháng (mỗi năm 1,5 tháng) mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH nếu thời gian đóng BHXH tự nguyện trước năm 2014 và bằng 4 tháng (mỗi năm 2 tháng) nếu đóng BHXH tự nguyện sau năm 2014.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm