Hộ nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm

(PLO) - Quyết định này đã đươc Chính phủ đưa ra trong Nghị quyết số 40/NQ-CP - Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017

Hình minh họa

Hình minh họa

Theo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện chính sách đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ thống nhất: Thực hiện chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập như trước đây.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế, hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế).

Căn cứ điều kiện thực tế,các địa phương có thể quyết định bố trí thêm ngân sách địa phương để hỗ trợ mức cao hơn.

Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản kể từ ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp CHính phủ thường kỳ tháng 4/2017.

Ngân sách trung ương hỗ trợ một số địa phương khó khăn đã thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều theo phân nhóm nêu trên trong thời gian từ ngày 1/1/2016 đến ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết này (không hỗ trợ đối với các địa phương chưa thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng này.

Chính phủ cũng giao Bộ tài Chính chủ trì, phối hợp với Bộ lao động - Thương Binh và Xã hội rà soát khẳ năng cân đối ngân sách, dự kiến nhu cầu và nguồn kinh phí tăng thêm, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội cho phép ứng ngân sách năm 2017 để thực hiện các chính sách giảm nghèo nêu trên và bố trí trong dự toán ngân sách trung ương năm 2018 để thu hồi.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và hội chủ trì, phối hợp với Bộ tài chính và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát tổng thể các chính sách, đề xuất Chính phủ phương thức hỗ trợ theo hướng bảo đảm người dân tiếp cận được dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước. Trường hợp vượt thẩm quyền, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm