Tham gia BHXH tự nguyện, có được hưởng chế độ thai sản không?

(PLVN) - Hỏi: Tôi tham gia BHXH tự nguyện được 06 năm 3 tháng. Vậy khi tôi mang bầu, sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản không? Con tôi ốm tôi có được hưởng chế độ con ốm không?

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời: Theo quy định tại Luật BHXH hiện hành đối với chế độ BHXH tự nguyện chỉ quy định đóng và hưởng 02 chế độ là hưu trí và tử tuất, không áp dụng đối với các chế độ ốm đau, thai sản. Vì bạn tham gia BHXH tự nguyện không phải đóng BHXH cho hai chế độ này nên khi sinh con bạn không được hưởng chế độ thai sản, khi con ốm đau bạn không được hưởng chế độ ốm đau.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm