Thành lập Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được Bộ TT-TT ra quyết định thành lập với tên gọi tiếng Anh là “Vietnam's Network for Child Online Protection”.

Thành lập Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Đây là đơn vị phối hợp liên ngành gồm 24 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp giúp Bộ trưởng Bộ TT-TT tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Mạng lưới sẽ có nhiệm vụ đẩy mạnh truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động bảo vệ trẻ em; tiếp nhận phản ánh, thu thập thông tin về các hành vi xâm hại trẻ em; tổng hợp, phân loại và điều phối các thành viên xử lý những phản ánh, thông tin về hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Cùng với đó, mạng lưới sẽ thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm, nội dung lành mạnh, sáng tạo cho trẻ em; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn biện pháp bảo vệ trẻ trên môi trường mạng.

Mạng lưới này cũng sẽ tham gia xây dựng và vận động thực hiện Bộ quy tắc ứng xử, bảo vệ trẻ em; kết nối với các mạng lưới bảo vệ trẻ em quốc tế nhằm nâng cao hình ảnh Việt Nam trong hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tư vấn, đề xuất chính sách, quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với vai trò là cơ quan điều phối của mạng lưới, Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT sẽ có trách nhiệm thành lập Ban Điều hành do lãnh đạo cơ quan điều phối mạng lưới làm Trưởng ban, Tổ giúp việc, Tổ chuyên gia...để tổ chức và hỗ trợ thực hiện các hoạt động của mạng lưới.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm