Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho nhân viên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn đọc Phạm Thị Hằng (Chương Mỹ, Hà Nội) hỏi: Công ty tôi vừa mới thành lập, giờ đang chuẩn bị đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho nhân viên. Vậy cho tôi hỏi, doanh nghiệp tôi đăng ký BHXH lần đầu cho nhân viên thì thủ tục đăng ký và chi phí đóng hàng tháng như thế nào? Tôi xin cám ơn!

Hình minh họa

Hình minh họa

Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội trả lời:

1. Theo Quyết định số 1568/QĐ-BHXH ngày 25/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo Quyết định số 1262/QĐ-BHXH ngày 22/4/2019 của Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội. Cụ thể với nội dung bạn hỏi ở trên, ban biên tập BHXH nêu chi tiết một số quy định, một số hướng dẫn của Quyết định để bạn hiểu rõ hơn về quy định đối với hồ sơ tham gia BHXH lần đầu được thực hiện theo các nội dung sau đây:

Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ nơi khác đến: Mã số 101/HNO.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày (Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT).

- Số lượng hồ sơ: 01 bản cho mỗi loại giấy tờ.

- Thành phần hồ sơ:

+ Người lao động nộp: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) đối với trường hợp người lao động có thay đổi thông tin:

Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

Sổ BHXH (nếu lao động có sổ BHXH theo mẫu cũ đang bảo lưu).

+ Đơn vị nộp: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu D02-LT).

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)

Bảng kê thông tin (mẫu D01-TS): đối với trường hợp có truy thu hoặc thay đổi thông tin trên sổ BHXH.

2. Theo Điều 5, Điều 7, Điều 14. Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định về mức đóng và trách nhiệm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

- Trách nhiệm đóng của người lao động:

Mức đóng: 10,5% tiền lương hàng tháng của người lao động:

+ 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

+ 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

+ 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

- Trách nhiệm đóng của đơn vị:

Mức đóng: 21,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH hàng tháng của người lao động: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1% quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 3% quỹ bảo hiểm y tế.

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm